Ger hundratals ungdomsjobb Ett 21 kilometer långt konstverk, från Kulturhuset Blå Stället till Röda Sten Konsthall, är redan under uppförande, men nu tar projektet Sätt färg på Göteborg sikte på fler spektakulära smyckningar av staden. Med hjälp av bidrag från EU kommer staden inte bara att vara färggladare till 400 års-jubileet 2021, utan hundratals arbetslösa ungdomar har också fått utbildning och riktiga jobb.

Sedan två år tillbaka har konstnärer tillsammans med arbetslösa ungdomar börjat på det som ska bli världens längsta konstverk, på jättevepor, vimplar och andra kreationer, men nu kan projektet Sätt färg på Göteborg alltså skala upp sin verksamhet ordentligt.

Med hjälp av bidraget från Europeiska socialfonden, ESF, kommer arbetslösa ungdomar från Angered och Östra Göteborg att rekryteras för praktik inom grundläggande byggnadsmåleri och dekorativt måleri, som ett led i förberedelserna för Göteborgs 400-årsjubileum år 2021.

Bygger broar mellan stadsdelarna
– Syftet är att få arbetsgivare och arbetslösa att komma närmare varandra, men vi kommer också att arbeta med att bygga broar mellan stadsdelarna i Göteborg, säger Erling Zandfeld, projektledare på Sätt färg på Göteborg.

Målet är en win-win-situation för deltagarna som får en yrkesutbildning, bostadsområdena som blir målade och för måleribranschen som idag har rekryteringsbehov. Inom branschen i dag är endast fem procent kvinnor, men projektet kommer att ha som mål att 40 procent av de 150 deltagarna är kvinnor.

Bakom projektet står Måleriföretagen i Sverige, Göteborgs 400-årsjubileum, Framtidskoncernen, Arbetsmarknad och vuxenutbildning Göteborg stad och Arbetsförmedlingen Angered.