Lyckat konst- och arbetsmarknadsprojekt. Sedan 2014 har ungdomar målat på ett 21 kilometer långt konstverk inom ramen för ”Sätt färg på Göteborg”. Men även om slutresultatet är fantastiskt, är resan dit kanske ännu bättre. – Sätt färg på Göteborg är ett initiativ där flera aktörer arbetar tillsammans för att ge arbetslösa ungdomar riktiga jobb och samtidigt binda samman staden.

Det säger Saman Fattah, som är utvecklingschef för Sätt färg på Göteborg. Han berättar stolt att de nu, genom finansiering från Europeiska socialfonden, fått möjlighet att utveckla projektet, som från början initierades och drevs av Måleriföretagen tillsammans med bland andra Framtidenkoncernen och Göteborgs 400-årsjubileum 2021.

– Vi kommer att utvidga projektet till hela Göteborgsregionen, erbjuda flera olika yrken förutom måleri och dessutom kunna ge ytterligare 60 ungdomar chansen att utbilda sig till målare eller andra närliggande hantverksyrken, säger Saman Fattah.

De tar konstvägen till jobb
Sätt färg på Göteborgsregionen är en färg- och sysselssättningsverksamhet där flera aktörer arbetar tillsammans för att ge arbetslösa ungdomar riktiga jobb och samtidigt binda samman staden med konst.

De ungdomar som deltar får genom olika steg lära sig måleriyrket, bland annat genom att vara med och måla på det 21 kilometer långa konstverket som ska sätta färg på Göteborg från Röda Sten till Angered och är en del av Göteborgs 400-jubileum 2021.

– När ungdomarna få vara med och måla på dessa fantastiska muralmålningar får de vara en del av något större. De blir sedda och uppskattade av samhället på ett sätt som de kanske inte upplevt tidigare. Det tror jag är en del av framgången. Genom Sätt färg på Göteborg kan vi ge ungdomarna gemenskap och framtidstro. Och det är det som gör att vårt koncept fungerar, säger Saman Fattah.

Inspirera till arbete och studier
Under sommaren 2019 kommer Sätt färg på Göteborg bland annat samverka med projektet Artscape som målar street-art i tolv kranskommuner.

– Det känns bra att vi kan erbjuda fler yrken och också gå utanför Göteborg. Vi utvidgar försiktigt och satsar på närliggande yrken som golvläggare, undertaksmontörer, fönsterrenoverare, murare eller kakelsättare. Yrken som vi hittar bland Måleriföretagens större medlemsföretag. Vi vill att vårt koncept ska växa och sprida sig som ringar på vattnet över regionen.

Förutom satsningen på unga vuxna, 19–25 år, arbetar Sätt färg på Göteborg med projekt som riktar sig till yngre barn. Där är tanken att med olika måleriaktiviteter inspirera till studier och arbete.

– Vi ska berätta om vilka möjligheter som finns och inspirera framåt. Vi är ett komplement till enbart teoretisk utbildning för de ungdomar som annars riskera att hamna utanför samhället.