Mobilisering mot myter och okunskap. Cannabis är en relativt billig drog som ibland påstås vara harmlös och utomlands finns krafter som vill göra den laglig. Nu går länsstyrelsen i Västra Götalands län till angrepp mot myter och okunskap kring vår vanligaste narkotika.

– Jag tror att många, även ansvariga politiker och tjänstemän, inte känner till ny forskning som visar att cannabis försämrar viktiga funktioner i hjärnan, säger Torbjörn Forkby, docent i socialt arbete och forskare vid FoU i Väst/GR.

På länsstyrelsens uppdrag har han tillsammans med Solveig Olausson och Russell Turner vid FoU i Väst/GR ställt samman en kunskapsöversikt om cannabis, som ett inslag i en regional mobilisering mot drogen.

Ökat missbruk
Cannabis är den narkotika som missbrukas mest, både ute i världen och i Sverige. Drogvaneundersökningar visar att svenska ungdomar har minskat sitt alkoholdrickande, men samtidigt har cannabisbruket ökat.

I den nya rapporten redogörs för den senaste forskningen om riskerna med cannabis, omfattningen av bruket, vilka riskgrupperna är, vilka subkulturer som bidrar till missbruk och vilka metoder som visat sig fungera i förebyggande arbete och behandlingsarbete.

Torbjörn Forkby tror att den mesta okunskapen handlar om att cannabis skulle vara harmlöst. I själva verket visar forskningen att cannabis har stora negativa effekter på människan, särskilt på känsliga tonårshjärnor.

– Forskningen visar tydligt hur cannabis sätter ner många av våra exekutiva funktioner, alltså sådana vi behöver för att leva ett självständigt liv och delta i samhället, till exempel att kunna planera och dra slutsatser, säger Torbjörn Forkby.

Förrädiskt smygande
I motsats till andra droger, som kan ha snabba och tydliga effekter, påverkar cannabis mer obemärkt. Missbruket ”kapar topparna” på en människas funktioner successivt så att det kan vara svårt att inse vad problemen beror på:

– Varför misslyckas man på jobb efter jobb? Varför kan man inte fullfölja projekt som påbörjats? Att effekterna kommer smygande på det här sättet gör cannabis extra riskfyllt, säger Torbjörn Forkby.

Han tror att många också saknar kunskap om de rörelser som finns i andra länder för att liberalisera lagstiftningen kring cannabis, ibland rentav göra drogen helt laglig

– Internationellt är de här krafterna starka. De talar gärna om att cannabis är en lätt drog, ”inte värre än alkohol”. Andra pläderar för att den ska vara tillåten för medicinskt bruk.

Påverkar Sverige
– Ju mer utbredd drogen blir, desto större risk att den uppfattas som ”normaliserad.” Vilket i sin tur kan leda till att uppfattningen att samhället förlorat kampen mot drogen. De här rörelserna påverkar förstås debattklimatet även i Sverige, säger Torbjörn Forkby.

Den nya rapporten ”Cannabisanvändning bland ungdomar. En sammanställning av forskning för en kunskapsbaserad prevention” har tryckts i 2.400 exemplar och kan även laddas ner från internet. (Se direktlänk nedanför artikeln!)

– Vi hoppas på en nationell spridning, via länsstyrelser, myndigheter, konferenser och skolor, säger Torbjörn Forkby.

– Vi är övertygade om att det behövs bättre kunskap, både vad gäller cannabis effekter och de drogpositiva kulturerna. Och kunskaperna måste omsättas i praktiken!