Nu kommer Seniorliv, en ny tidning som riktar sig till äldre i två av stans centrala stadsdelar. Målgruppen är de cirka 10.000 Örgryte- och Härlandabor som är 65 år och äldre. Tidningen som ges ut av stadsdelsförvaltningarna ska inspirera till ett gott liv på äldre da’r och även informera om äldreomsorgen och folkhälsoarbetet i utgivningsstadsdelarna.

Behovet av information är stort i de här åldersgrupperna. I senioråldern händer det många saker som på olika sätt förändrar livet och möjligheterna. Men det är inte bara information som behövs, inspiration är lika viktigt.

Livstilsmagasin för äldre

Ambitionen med ”Seniorliv” är att spegla äldres liv och möjligheter på ett sätt som just inspirerar, att vara ett livsstilsmagasin för äldre. Exempelvis kommer två kostexperter regelbundet att dela med sig av sina kunskaper om enkel matlagning i det lilla hushållet.

Tidningen kommer att beskriva olika aktiviteter i närområdet som berikar såväl kropp som själ och ger dem som deltar gemenskap och möjlighet att finna nya vänner.

Sex nummer per år

Den kommer också att ge olika tips bland annat om litteratur, utflyktsmål eller längre resor. Olika testpaneler kommer att ge sin syn på upplevelser, saker och ting, exempelvis hur olika hjälpmedel fungerar.

Tidningen som är gratis ska ges ut sex gånger per år och finnas på bibliotek, träffpunkter, andra mötesplatser i de två stadsdelarna samt på bland annat, apotek vårdcentraler och livsmedelsaffärer. Den kommer även att delas ut via hemtjänst och äldreboenden.

Första utgåvan finns tillgänglig från och med sista veckan i april.