Teckningar: Hanna Stenman

Få känner till de medicinska framstegen. Hiv idag är inte som hiv igår. De medicinska framstegen är enorma, men okända för de flesta. Idag är det fördomar som överförs, inte hiv. Inför den årliga Världsaidsdagen på tisdag, 1 december, genomför Folkhälsomyndigheten en stor kampanj för att öka kunskapen om hiv.

Göteborgs Stad och Positiva Gruppen Väst uppmärksammar också Världsaidsdagen, bland annat med seriealbumet Hiv 2.0.

– Vi tror att serier är ett bra sätt att få ut det här viktiga samtalet i offentliga rummet, säger Jenny Skånberg, kommunikatör på Positiva Gruppen Väst (PGV).

– Vi har jobbat med projektet i mer än tre år, med djupintervjuer av människor runt om i Sverige som lever med hiv, så allt i albumet bygger på verkliga händelser.

Serier på museet
Tillsammans med Göteborgs Stad och WAD-nätverket (World aids day) sprids nu serieteckningarna, som affischer på bussar och spårvagnar, på Facebook och som en utställning på Världskulturmuseet, där några serierutor dragits upp i storformat.

Utställningen öppnar på söndag i museets foajé och alla som kommer dit får ett gratis ex av Hiv 2.0.

– Seriealbumet kommer att finnas som pdf på nätet, men vi trycker också upp 6000 exemplar som vi kommer att använda i utbildningar och i vårt påverkansarbete, säger Jenny Skånberg.

Hiv 2.0 är tecknat av Hilda-Maria Sandgren, Hanna Stenman
Lina Vain Illalla. Här finns fyra längre serier, gripande berättelser om ensamhet och rädsla för omgivningens attityder.

Rädd för smitta
Någon blir illa bemött på apoteket, en annan strimlar sönder medicinpaketen noga och slänger dem alltid i soporna kvällen före tömning, så att inte grannarna ska kunna se. En äldre hivpositiv kvinna försöker att inte vara bitter trots att hennes dotter inte låter henne leka med barnbarnen, av rädsla för smitta.

I seriealbumet finns också faktarutor och bakgrunder om framgångarna med mediciner och annan medicinsk utveckling under de 30 år som gått sedan de första hivfallen i Sverige. Fakta som ofta är okänt för många.

Ett exempel: ”Med välfungerande behandling är risken att hiv förs vidare till andra mycket liten, även vid oskyddat sex. All tillgänglig forskning visar att det är så. Med kondom är risken i princip obefintlig. Ingen har fått hiv från en person med välfungerande behandling i Sverige. Inte en enda en.”

Ett annat exempel: ”Medicinerna gör att virusnivåerna sänks till praktiskt taget noll. Med fungerande behandling är hiv inte livshotande. Det är inte ens säkert att en som får hiv någonsin känner sig sjuk.”

Vågar inte berätta
– Vi vill nå ut med information inte bara om hiv i sig, utan om hur det kan vara att leva med hiv, att det idag mer och mer handlar om det psykosociala än det medicinska, säger Jenny Skånberg.

En ny undersökning från Folkhälsomyndigheten, Att leva med hiv, visar att en av sex hivpositiva inte vågar berätta öppet om sin diagnos. Inte för någon.

– Det är viktigt att bryta tystnaden och lyfta fram de här berättelserna och den nya kunskapen om hiv, säger Kajsa Björnestedt, utvecklingsledare på social resursförvaltning.

– Därför har vi serier i spårvagnarna, upplåter stadens informationstavlor över hela stan och lägger ut information om hiv på vårt intranät. Informationen har också översatts till åtta språk och sprids på olika hemsidor, säger Kajsa Björnestedt.

Bra bemötande
Hon tror att kunskapen om hiv är så låg för att det var länge sedan vi pratade om det i någon större utsträckning i samhället. Och mycket gamla kunskaper om hiv som inte längre är aktuella lever fortfarande kvar.

– Nu finns mycket ny kunskap, till exempel vet vi idag att om man har en välbehandlad hiv är det väldigt svårt att överföra den till någon annan. Men det är inte så allmänt känt. Det påverkar hivpositivas livskvalitet eftersom bemötandet ofta präglas av fördomar och osaklig skräck.

– Vi arbetar internt inom kommunen för att sprida sådan kunskap vidare, det har med bemötande och mänskliga rättigheter att göra.

– Personer som lever med hiv ska kunna vara trygga med att de får ett bra bemötande i kommunen, säger Kajsa Björnestedt.

Idag finns cirka 7.000 personer i Sverige som är hivpositiva. Drygt 800 av dem bor i Västra Götaland.

92_5.jpg