En tillfällig paviljong på Kungstorget är ny hemvist för sex av Stora Saluhallens butiker. Orsaken är att det har blivit dags att rusta upp den 120 år gamla byggnaden. Något som delvis handlar om att leva upp till nya krav inom livsmedelshantering och arbetsmiljö.

I första hand rör byggnads- och installationsarbetena saluhallens östra delar. Framför allt kommer källaren att byggas om för dem som arbetar där, men också butiksplanet rustas upp. Även om det byggnadsminnesmärkta huset inte får förändras nämnvärt.

− Vi har höga bevarandekrav. Färger och sådant får inte ändras, men det ska bli fräschare och klimatet kommer att bli bättre på sikt, säger Jesper Lundell, kundansvarig på Higabgruppen.

I paviljongen fram till julhandeln

De sex butiker som flyttar nu kommer att vara i paviljongen fram till julhandeln.

− Under arbetets gång kommer vi att upptäcka om det räcker med de här butikerna eller om fler så småningom måste flytta ut, säger Jesper Lundell.

Paviljongen på Kungstorget öppnar onsdag den 7 april.

Fotnot: Butiker som flyttar är KG Baren, SO Larsson, Frukt Larsson, Flickorna Kanold, Delikatesshörnan och Alexandras Grekiska Oliver.