En boulehall i Majorna, idrottshallen vid Sjumilaskolan och en verkstad vid Frölundaborg är tre av sammanlagt sex byggprojekt som en extern konsult nu kommer att granska mer ingående efter mutanklagelserna. Det beslutade idrotts- och föreningsförvaltningen på måndagen.

Förvaltningen får också på tisdagen en första skriftlig rapport kring befintliga riktlinjer och rutiner och hur de tillämpas. Granskningen är gjord av revisionsfirman Ernst & Young som under veckan väntas komma med en kompletterande rapport med förbättringsförslag.

Rapporterna kommer att läggas ut på idrotts- och föreningsförvaltningen webbplats (se länk nedan) så fort de kommer in till förvaltningen.