Sex stycken ljusbränder i Göteborgsområdet under perioden 1:e till 21:e december. Men inga större eldsvådor och inga skador på människor. Det är ett ganska positivt facit av årets högsäsong för levande ljus, som Vårt Göteborg bevakat för femte året i rad.

– Sex ljusbränder är ungefär som det varit de senaste åren, varken bättre eller sämre, säger Tove Nyth, olycksutredare på Räddningstjänsten Storgöteborg.

Ytterligare fem bränder orsakade av levande ljus och en brand på grund av tekniskt fel i en eljusstake inträffade under tiden 22:e december till 6 januari. Men Tove Nyth är ganska nöjd ändå.

Inga personskador

– Huvudsaken är att den stora minskningen från tiden kring år 2000 håller i sig. På den tiden kunde det vara ett 30-tal ljusbränder i december varje år. Nu är vi nere i ett tiotal.

– Det är också väldigt positivt att ingen av bränderna den här julen har vållat allvarligare skador, till exempel personskador, konstaterar Tove Nyth.

Fem av de elva levande-ljusbränderna inträffade i lägenheter, tre i villor, en på vårdhem, en i husbil samt en i restaurang.

Vårt Göteborgs ljusbrandsbevakning 2007 »»