Både för utsatta och personal. ”Våga agera på din magkänsla.” Det rådet ger Amanda, som jobbar på ett av Göteborgs Stads sex resursteam mot hedersrelaterat våld och förtryck. Teamen ger stöd och information både till tjänstepersoner och de som själva är utsatta.

Under året har Göteborgs Stad byggt upp sex mobila resursteam mot hedersrelaterat våld och förtryck. I början av december blev den sista rekryteringen klar, vilket innebär att teamen nu är fullt bemannade.

Resursteamen samordnas av och har ett tätt samarbete med Dialoga, Göteborgs Stads kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.

– Teamen har i uppdrag att ge stöd till barn och vuxna som till exempel riskerar att giftas bort, könsstympas, utsättas för våld eller begränsas i sin vardag, säger Linda Hansson, teamsamordnare på Dialoga vid social resursförvaltning.

– De ska också stötta yrkesverksamma i Göteborgs Stad som genom sitt arbete kommer i kontakt med personer som utsätts för hedersvåld eller hedersförtryck.

Restriktiva av säkerhetsskäl
– Vårt team drog i gång i juni och vi har hittills lagt mycket tid på att göra oss kända så att Hisingens tjänstepersoner vet att vi finns och att de kan höra av sig till oss, säger Amanda på resursteam Hisingen, som ansvarar för stadsdelsförvaltningarna Lundby, Norra Hisingen och Västra Hisingen.

För klienternas och sin egen säkerhets skull är de som jobbar i resursteamen restriktiva med personuppgifter, och Amanda vill därför inte att vi skriver ut hennes efternamn.

Frågan kan fortfarande kännas ”ny”
Hon berättar att hon ofta möter en stor osäkerhet vad gäller hedersrelaterat våld och förtryck. Trots att myndigheter jobbat i många år för att synliggöra frågan kan den fortfarande kännas lite ”ny”, och frånkopplad från andra typer av våld som Göteborgs Stads personal har större kunskap om.

– Många verkar tänka att det är något som är helt väsensskilt från övriga frågor. Men ofta är kommunens personal redan väldigt duktiga på att möta människor i utsatta situationer – de behöver bara lite mer kunskap om dessa frågor, säger Amanda.

Vaksamhet inför jullovet
Några varningstecken som kan tyda på att allt inte står rätt till kan vara att barn inte får vara med på alla lektioner i skolan, eller är oroliga inför en resa till hemlandet – något som är särskilt viktigt att vara uppmärksam på inför det kommande jullovet.

– Hur känner barnet inför att resa utomlands? Det kan finnas en risk att lämnas bort för att uppfostras i hemlandet, eller giftas bort. Men också att för vara instängd i sitt hem under lovet, säger Amanda.

”Hellre en gång för mycket”
Hon tycker generellt att man som anställd inom Göteborgs Stad inte ska tveka att höra av sig till resursteamen, och hellre höra av sig en gång för mycket än en för lite.

– Vi är här för alla typer av frågor, och man behöver inte kunna någonting om hedersvåld för att höra av sig. Om magkänslan säger att något är fel tycker jag att man ska våga agera på den, säger Amanda.

Informerar på arbetsplatser
Hisingsteamet har två anställda, och i de sex teamen som geografiskt täcker in hela Göteborg jobbar sammanlagt tio personer. Förutom grunduppdraget – att stötta utsatta och anställda – kan de även göra vissa typer av utbildningsinsatser inom stadens verksamheter. Det kan till exempel handla om att besöka arbetsplatser och ge grundläggande information om hedersrelaterade frågor.