Förebygger genom ökad medvetenhet. Vatten, el och it är prioriterade riskområden för Göteborgs Stad. Men också otillåten påverkan, gängkriminalitet och organiserad brottslighet. Det framgår av en ny risk- och sårbarhetsanalys som antogs av kommunstyrelsen på onsdagen.

Läs rapporten här:
Risk – och sårbarhetsanalys för Göteborgssamhället 2015

Den nya riskanalysen läggs fram tre år efter den förra, 2012. Då listades nio större riskområden, nu prioriteras sex delområden, efter att man arbetat enligt en ny metod och gjort en bredare analys. Men riskerna och hoten är ungefär desamma som för tre år sedan.

Sex prioriterade områden
– Den förra analysen var upprättad centralt i kommunen, den här gången har vi haft med oss ett 30-tal förvaltningar och bolag och därför fått ett mycket bredare underlag och analys, säger Henrik Ohlén, planeringsledare för samhällsskydd och beredskap på stadsledningskontoret.

– Då var man inte så tydlig och valde ut specifika områden som kommunen bör jobba med centralt. Nu har vi gjort ett omtag och prioriterar sex delområden.

Lagen om extraordinära händelser säger att alla Sveriges kommuner är skyldiga att göra en risk- och sårbarhetsanalys minst en gång per mandatperiod, alltså vart fjärde år.

Snöstormar och epidemier
Syftet är bland annat att stadens anställda och invånare ska bli mer medvetna om riskerna och vilka följder dessa kan få. Dessutom förstås att kunna förebygga riskerna så gott det går och att kommunen ska ha en kompetent organisation och ledning inför en extraordinär händelse.

Under arbetet med den nya analysen identifierades hela 250 risker för kommunen, dess verksamhet och anställda, allt från snöstormar och jordskred till förgiftningar, epidemier och kidnappningar.

Dessa 250 risker sorterades in under 38 delområden. Utifrån dessa – och vilka åtaganden som är samhällsviktiga för en kommun – har man nu bestämt att fokusera på följande sex delområden under de närmaste åren:

• Vatten och avlopp
• Elförsörjningen
• IT-säkerheten
• Personalbrist
• Hot och våld
• Otillåten påverkan, gängkriminalitet och organiserad brottslighet

– Det kan komma att justeras, eftersom vi ska göra en årlig översyn av analysen, säger Henrik Ohlén.

– Fortfarande ska man ute i verksamheterna arbeta med ”sina egna” identifierade risker, men just de här sex tror vi att det finns en vinst av att jobba med centralt.