Sex nya företagare och 16 nya ambassadörer för entreprenörskap på vuxenutbildningens skolor. Det är ett par konkreta resultat av ett EU-projekt som fått en fortsättning i Göteborg.

Projektet heter VIDE (Vuxenutbildningen identifierar entreprenörer) 2010 och arbetade för att skapa ett ”entreprenöriellt förhållningssätt” hos personal inom vuxenutbildningen. Det ska i sin tur leda till att fler elever som bär på drömmar om ett eget företag förverkligar dem.

Ambassadör ska stötta kollegor

VIDE fick totalt 2,7 miljoner kronor från Europeiska socialfonden (ESF) och ska visas upp på en stor ESF-mässa i Göteborg i oktober.

– EFS har hört av sig till olika projekt som de tycker har bidragit med förändring, så där ska vi ha en monter och hålla en workshop, berättar Lovisa Bergström på Vuxenutbildningsförvaltningen.

Hon var projektledare för VIDE och har nu fem timmar i veckan för att samordna det fortsatta arbetet kring entreprenörskap. Varje skola har utsett en person som är ”ambassadör” och som ska stötta sina kollegor i hur man kan stimulera till företagande och hur man kan lotsa studerande vidare.

Startade eget under projekttiden

Hittills har Lovisa Bergström och ambassadörerna hunnit med ett par frukostmöten ute på skolorna och har dragit upp lite riktlinjer för hur de ska arbeta.

– Vi håller kontakten via mejl och nu planerar vi en virtuell mötesplats på nätet, berättar Lovisa Bergström.

Redan under den 1,5 år långa projekttiden startade alltså sex vuxenstuderande nya – eller tog över befintliga – företag, bland annat en pizzeria, ett företag inom hushållsnära tjänster och ett företag som sysslar med e-handel.

Från början fanns ett mål att tio företag skulle starta under projektet, men Lovisa Bergström är inte besviken för att det blev sex stycken.

Kreativa pigga personer behöver stöd

– Vi tycker att det är ett rätt bra resultat med tanke på att det var så kort tid och att det är ett ganska stort steg och ofta en krokig väg att starta ett företag. EFS-rådet tyckte att vi skulle mäta först ett halvår efter projektets slut – och då kanske det är tio företag, säger Lovisa Bergström.

Hon påpekar att den kategori man vänder sig till, vuxenstuderande, kanske måste tänka sig för lite mer och diskutera mer med sin familj än vad yngre studerande behöver.

– Men vi har 20.000 vuxenstuderande. Det vore konstigt om inte åtminstone en procent av dem har idéer och drömmar om företagande.

– Frågan är hur vi stöttar och stimulerar dem i skolan idag. Vi fann att det inte alltid finns tid, utrymme och kunskaper för att ta hand om de här kreativa och pigga personerna, säger Lovisa Bergström.