Kortare arbetstid med samma lön. Den 1 februari nästa år börjar det ettåriga försöket med sextimmars arbetsdag på Svartedalens äldreboende i stadsdelen Västra Hisingen. Det är omsorgspersonalen på enheten Svartedalsgatan 2, ungefär 60 personer, som får prova att jobba kortare dagar med bibehållen lön.

– Jag hoppas att vi kommer att kunna se effekter av det vi ska göra det här året, säger Monica Sörensson, sektorschef för äldreomsorg, hälso- och sjukvård i stadsdelen Västra Hisingen.

Det var i början april som majoriteten i Göteborgs kommunstyrelse beslutade att prova arbetstidsförkortning. Tanken är att se om kortare arbetstid påverkar personalens hälsa, om det skapar fler jobb eller ger några andra samhällsekonomiska vinster.

Försöket ska pågå under ett år och följs av forskare som också kommer att jämföra med ett kontrollboende där personalen jobbar på som vanligt. All inblandad personal på båda enheterna kommer att få sin hälsa undersökt både före och efter försöksperioden.

Monica Sörensson räknar med att det kommer att behövas ungefär 20 personer för att fylla upp arbetstiden för dem som jobbar kortare dagar.

Vad har personalen för förväntningar?
– Det jag hör är att de är positiva, men det finns också en del farhågor om hur schemat ska se ut till exempel. Det påverkar förstås vardagen för medarbetarna, säger Monica Sörensson.

– Vi kommer att ha en inflytandegrupp under projekttiden där medarbetare ingår. Schemaläggningen är en viktig del som medarbetarna vill kunna påverka., fortsätter hon.

Även de som bor på Svartedalens äldreboende kommer att få svara på frågan hur de upplevt försöket. Kostnaden för försöket med arbetstidsförkortning beräknas till cirka åtta miljoner kronor.