Andrapris i Swedish Content Awards 2017. Tidningen Vårt Göteborg, som ges ut av Göteborgs Stad, har tagit silver i Swedish Content Awards 2017 – en tävling som bland annat lyfter fram kundtidningar av god kvalitet.

Vårt Göteborg tävlade i kategorin offentlig sektor och de övriga tre nominerade i denna grupp var Utbildningsradion, Polismyndigheten och SOS Alarm.

Swedish Content Awards hette tidigare Guldbladet och belönar de bästa produktionerna inom det som kallas content marketing – bland annat webbplatser, videor, redaktionella appar, redaktionella event, kundtidningar, års- och hållbarhetsredovisningar, medlemstidningar, interntidningar, uppdragsböcker, podcasts och sociala medier.

Samhällsinformation
Tidningen Vårt Göteborg är klassad som samhällsinformation och delas ut gratis fyra gånger per år till alla hushåll i Göteborg. Uppdraget är att berätta om vad som händer i Göteborgs Stad, hur staden utvecklas, vilken service som erbjuds och hur den fungerar – men också vad som inte fungerar och
hur staden jobbar för att göra det bättre.

Helena Mehner är kommunikationsdirektör i Göteborgs Stad och ansvarig utgivare:

– Det är roligt att tidningen Vårt Göteborg i konkurrens med annan samhällsinformation bedöms hålla en god kvalitet. Vi ser det som ett kvitto på att vi gör ett professionellt jobb.

– Om vi lyckas nå ut till läsarna och de känner att de kan ha nytta av informationen i tidningen, så är det positivt. Vi hoppas att tidningen kan bidra till att göteborgarna känner sig välinformerade och förstår hur de själva kan vara med och påverka.