Senast 5 mars. På måndag är det sista dagen för Göteborgs gymnasieungdomar att söka årets kommunala sommarjobb. De 6341 gymnasister som är behöriga att söka har alla fått ett vykort hemskickat med personlig inbjudan. I början av april meddelas de som haft tur att få ett av de 1550 jobben.

Sedan många år har Göteborgs stad anställt gymnasieungdomar för feriejobb. För några år sedan utökades möjligheterna till att även omfatta niondeklassare.

I år har antalet kommunala jobb för gymnasieungdomar ökat med 200 till 1550, medan niondeklassarna har 1200 feriejobb i sin pott.

– Det här är en jättechans för kommunen att visa upp sig som en attraktiv arbetsgivare. Den chansen måste vi ta, säger Lisbeth Ringdahl som är chef på arbetsmarknadsenheten.

Lottningsceremoni den 30 mars
6341 ungdomar har alla fått personligt adresserade vykort med information om möjligheten att söka sommarjobb digitalt via kommunens hemsida.

De allra flesta i målgruppen gör nu sitt första år i gymnasiet och kommer att delta i den stora lottningen som äger rum den 30 mars.

För elever på vård- och omsorgsprogramnet och barn- och fritidsprogrammet finns det emellertid garanterade sommarjobb – både för dem som går första och andra året.

– De är väldigt intressanta för oss som arbetsgivare eftersom de får en utbildning till jobb som är bristyrken i kommunen, säger Lisbeth Ringdahl.

Kommunen har också ett politiskt krav om att fördela platserna så att killar får prova på kvinnodominerade arbetsplatser, och tjejerna jobb där män annars är i flertal.

2500 har redan skickat sin ansökan
När bara några få dagar återstår att söka har cirka 2500 ungdomar redan anmält sitt intresse via stadens hemsida. Sedan lottningen förrättats kommer besked att skickas ut den följande veckan.

– Efter det kallas ungdomarna till ett informationsmöte, och för att skriva på anställningskontrakt, säger Lisbeth Ringdahl.

Förra året fick de sommarjobbande ungdomarna 64 kronor i timmen inklusive semesterersättning. Avtalet för sommarens feriejobb väntas undertecknas de närmaste dagarna.

Förutom de 1550 jobben som är öronmärkta för gymnasieungdomar finns det också 1200 platser för niondeklassare. De jobben är fördelade över stadsdelarna och administreras också av dem.