”En otrygg plats man borde göra något åt”. På senare tid har Kanaltorget vid Göteborgsoperan uppmärksammats i media som en otrygg plats där bland annat narkotikaförsäljning och slagsmål förekommit. ”Samtidigt upplevs inte platsen som otrygg av de ungdomar som vistas där”, säger Mia Sundkvist i Fältgruppen City.

Mia Sundkvist och hennes kolleger i Fältgruppen City vid social resursförvaltning, har sedan tidigt i våras märkt att Kanaltorget blivit en plats med öppen droghantering i form av langning och narkotikabruk.

Också statistik från polisen bekräftar att problemen på platsen har ökat. Därför gjorde Fältgruppen City en kartläggning under vecka 35 och 36 för att tjänstemän och politiker ska få större kunskap om problemet.

En viktig mötesplats
I kartläggningen har fältgruppen dels räknat hur många som rört sig i området under eftermiddag och kväll, dels gjort intervjuer med ungdomar på platsen.

– Det har alltid pågått drogförsäljning i och omkring Nordstan. Nu har den centrerats till Kanaltorget, vilket påverkar platsen och de som vistas i området. Det har blivit en otrygg plats som man borde göra något åt, säger Mia Sundkvist.

Samtidigt är hon tydlig med att de ungdomar som fältgruppen intervjuat inte upplever platsen som särskilt otrygg, även om de vet att det förekommer mycket droger där. Det ungdomarna berättat är att det är en viktig mötesplats, många säger också att de går dit för att lära sig svenska.

– De är där för att träffa vänner och de ser vad som pågår, men tycker inte det är något särskilt eftersom droger och våld finns överallt i deras vardag, säger Mia Sundkvist.

– Det våld som skett på platsen upplever vi främst har handlat om interna uppgörelser mellan de personer som säljer narkotika, vilket självklart bidrar till platsens otrygghet, fortsätter hon.

Ungdomspoliser saknas i city
En bakgrund till kartläggningen av situationen på Kanaltorget är att Fältgruppen City sedan i våras sett att allt fler personer öppet hanterar narkotika där. Eftersom det inte längre finns ungdomspoliser i city har det varit svårt för Fältgruppen att arbeta med den här gruppen av unga.

– Ungdomspolisen kände väl till platsen och ungdomarna som vistades där, tidigare kunde vi ha en dialog med polisen om problemen med droghandel och missbruk. Vi kommer att diskutera de här svårigheterna med polisen framöver, säger Mia Sundkvist.

Fältgruppen får också ofta information från socialtjänsten om att ungdomar som de möter är efterlysta enligt lagen om vård av unga, LVU. Även här ser de ett stort behov av poliser som har kännedom om de ungdomar som vistas i city.

Nyanlända särskilt utsatta
– Vi känner flera ungdomar som varit på rymmen i månader i sträck. Ungdomar som ofta hittar till Kanaltorget och hamnar i de grupper som langar eller missbrukar droger.

En del av dem som fältgruppen har mött på Kanaltorget har varit ungdomar som nyligen har kommit till Sverige. Många mår enligt rapporten psykiskt mycket dåligt.

– Det är fruktansvärt. Den hopplöshet och ovisshet vi mötet – den gynnar ingen. Det är smärtsamt att se och smärtsamt att inte kunna hjälpa till, säger Mia Sundkvist.

Bättre belysning och fler vuxna
Göteborgs Stads ledning har tillsammans med polisledningen tidigare gjort en överenskommelse att göra en utvärdering av den nya organisationen.

– Vad gäller lösningar pekar vi ut flera viktiga områden i rapporten. Till exempel behöver belysningen bli bättre, och fler verksamheter som drar till sig vuxna är en annan tänkbar åtgärd, säger Mia Sundkvist