Skadegörelsen och vandaliseringen kostade 63,4 miljoner förra året – en ökning med närmare elva procent. Samtidigt har en av de värst drabbade stadsdelarna, Lärjedalen, lyckats få ned kostnaderna med nästan två tredjedelar på tre år.

Den totala skadekostnaden för Göteborgs stad landade förra året på nästan 187 miljoner kronor. Av dem är drygt en tredjedel, 63,4 miljoner, kostnader för skadegörelse och vandalisering.

Glaskross för 15 miljoner

– Skadegörelse, som krossade rutor, är oerhört energikrävande. Verksamheterna drabbas hårt. Ofta tillkommer kostnader i form av att lokaler inte kan användas som det var tänkt, säger Katarina Olsson, chef för det skadeförebyggande arbetet på Göteborgs försäkringsbolag Göta Lejon.

E0E_2.jpgTotalt kostade glaskrossandet närmare 15 miljoner kronor. Även om stadsdelarnas kostnader för just glaskross minskade med en miljon förra året är deras andel fortfarande hög: 12,3 miljoner kronor.

Att sanera klottret gick på nästan 16 miljoner och den övriga vandaliseringen drygt 21 miljoner. Slutnotan för stölder och inbrott slutade på 5,5 miljoner.

Bevakningsbil sju dar i veckan

Bland de stadsdelar som drabbas värst av skadegörelse finns Tynnered och Lärjedalen. De utmärker sig också genom att ha flest ungdomar – enligt stadens folkmängdsstatistik är 2.598 personer i Tynnered och 2.474 i Lärjedalen mellan 12 och17 år.

De senaste tre åren har Lärjedalen aktivt arbetat med att få ned kostnaderna för skadegörelse. Med bra resultat. 2004 och 2005 var den årliga kostnaden tre miljoner kronor. 2006 var man nere på 2,6 miljoner och året därpå 1,9 miljoner.

Förra året var kostnaden för skadegörelse 1,2 miljoner kronor, vilket innebär en minskning med nästan två tredjedelar på bara tre år. En av åtgärderna är en extra bevakningsbil som sedan 2006 kör runt i stadsdelen sju dagar i veckan.

Tog inbrottsjuvar på bar gärning

– Bilen körs av ett fåtal väktare för att skapa långsiktiga relationerna. De pratar med ungdomarna och känner av stämningar. Efter varje pass skriver de utförliga rapporter och det gör att vi har bättre koll på vad ungdomarna gör, säger Johan Pheiffer, säkerhetssamordnare i Lärjedalen.

– Väktarna samarbetar också med polisen, exempelvis om de identifierat misstänkta fordon. Förra året tog väktarna inbrottstjuvar på bar gärning, något som ledde till att brottet klarades upp, säger han.

Bevakningsbilen, som går på ungefär en halv miljon per år, bekostas av stadsdelen, Göta Lejon och lokalförsörjningsförvaltningen. Under första året var även de olika bostadsbolagen medfinansiärer.

”Gör mycket för tryggheten i stadsdelen”

Under 2009 fortsätter bevakningsbilen att rulla på gatorna i Lärjedalen.

– Den gör mycket för tryggheten i stadsdelen. Det är trevligare att se en bevakningsbil än krossade glasrutor, säger Johan Pheiffer.

Trygghetsgruppen, som finns ute i Hjällbo kvällar och helger, medverkar också till att skapa en lugnare stadsdel. Gruppen ingår i projektet Tryggare Hjällbo som är ett samarbete mellan stadsdelen, bostadsbolagen och Lokalförsörjningsförvaltningen.

Även bevakningskameror på skolor har gett goda resultat. I februari 2007 installerades stadsdelens första bevakningskamera, på Hjällboskolan. Nu finns också kameror på Nytorpskolan och Emmaskolan, och en ansökan ligger inne hos länsstyrelsen om kamerabevakning på Bergsgårdsskolan.

Värsta året hittills i Tynnered

– En bevakningskamera ger omedelbart resultat. Skadegörelsen minskar direkt, säger Johan Pheiffer.

För Tynnereds del var 2008 år det värsta hittills beträffande skadegörelse.

– Det var grymt. Vi hade vansinnigt många incidenter. Totalt rörde det sig om ungefär 250 stycken, varav en tredjedel inträffade på Tynneredsskolan, säger Sven Tholander, säkerhetssamordnare i Tynnered.

Fler bevakningskameror på gång

I Tynnered stannade kostnaden på närmare 2,6 miljoner kronor. Mer än hälften, 1,8 miljoner, gick till nya glasrutor.

För att vända utvecklingen har stadsdelsnämnden beslutat om en rad åtgärder.Grevegårdsskolan är stadsdelens enda skola med bevakningskamera men både Tynneredsskolan, Ängåsskolan och Kannebäcksskolan är på gång. De närmsta två åren satsas också tio miljoner på projektet Tryggare Tynnered.

– Bakgrunden är den ökade oron bland ungdomarna under förra året. Tanken är fler vuxna ska röra sig ute i stadsdelen, särskilt på kvällarna, säger Sven Tholander.

Läs också:
Kostnader för brandskador minskade kraftigt [2009-01-30]