Klotter, glaskross och vandalisering mot Göteborgs kommunala byggnader och kollektivtrafik ökade stort förra året. Däremot minskade antalet bränder rejält. Det visar statistiken för 2007 från Göteborgs Stads eget försäkringsbolag Göta Lejon.

Totalt blev det 86 bränder under 2007, jämfört med 122 under 2006. Skolor och förskolor är fortfarande värst utsatta, men även där har antalet minskat, från 74 till 58 stycken.

– Det är mycket glädjande att antalet bränder har minskat så kraftigt. Nu är skolbränderna tillbaka på samma nivå som för tre-fyra år sedan, säger Katarina Olsson, chef för det skadeförebyggande arbetet på Göta Lejon.

”Bra samarbete med skolcheferna”

Hon berättar att Göta Lejon bedriver ett enträget arbete med att informera om ”vikten av att ha koll på vad som händer och vidta rätt åtgärder”.

– Vi har ett bra samarbete med skolcheferna ihop med lokalförsörjningsförvaltningen och räddningstjänsten. Vi har också träffat stadsdelscheferna, vilket jag tror har bidragit till att intresset för frågorna har ökat, säger Katarina Olsson.

Av de 58 bränderna i skolor och förskolor var 52 anlagda. En av dem, en förskolebrand på Kanelgatan under våren, kostade hela tio miljoner kronor.

– Den storbranden medförde tyvärr att den totala skadekostnaden 2007 blev större än 2006, trots att bränderna alltså minskat i antal, konstaterar Katarina Olsson.

Tidig upptäckt med automatlarm

– Men tack vare att vi sätter in automatlarm direktkopplade till räddningstjänsten får vi oftast en tidig upptäckt av branden, vilket begränsar skadorna. Idag har 95 procent av skolorna
sådana larm.

Klart negativt är alltså att stölder, klotter och vandalisering ökade förra året, från 58 till nästan 70 miljoner kronor.

– Ja, i debatten talas det mest om brandskadorna, men vandaliseringen är hejdlöst stor. Glaskross, klotter och övrig vandalisering orsakar skador för 56,6 miljoner kronor. Om man lägger till brandskadorna är man uppe i 100 miljoner – av en total skadekostnad på 177 miljoner, konstaterar Katarina Olsson.

Ute i stadsdelarna vandaliserades det för 15 miljoner kronor förra året, varav glaskross för 13 miljoner. Värst utsatta stadsdelar är Högsbo med drygt två miljoner kronor, varav glaskross för 1,3 miljoner förra året. Tynnered, Gunnared och Lärjedalen ligger också illa till, med cirka 1,9 miljoner kronor för stölder och vandalisering.

Vattenskador största skadeposten

– Femton miljoner kronor är oerhört mycket pengar. En brist är att vi oftast inte får tag i förövarna, även om det har förbättrats på senare år, tack vare övervakningskameror och tips från allmänheten, säger Katarina Olsson.

Göteborgs Stads totala skadekostnad för 2007 blev 177 miljoner kronor (157 miljoner 2006), varav drygt 40 miljoner orsakades av bränder. Vattenskadorna, som ökade jämfört med 2006, är dock den största skadeposten och stod för 43,5 miljoner förra året.

– Vattenskadorna belastar mest de kommunala bostadsbolagen, läckande ledningar i badrum och liknande. Däremot var vi förra året befriade från anlagda vattenskador, något vi haft förr, säger Katarina Olsson.

E36.jpg

Diagrammet visar antalet bränder i fastigheter och andra objekt försäkrade hos Göta Lejon 2001 till 2007. Källa: Göta Lejon Försäkrings AB

2784.jpg

Diagrammet visar kostnaderna för skadegörelse på egendom åren 2003 till 2007. Källa: Göta Lejon Försäkrings AB

3854