Klart 20 november. Lutande trappsteg och försvunna räcken. Snart är de ett tråkigt minne blott för flanörer uppför trappan till Skansberget. Under en månad ska den anrika trappan renoveras och under tiden kan det bli knöligt på gång- och cykelvägarna i området.

Det är sidostyckena på trappan mellan Haga och Skansen Kronan som har glidit ner och tagit med sig trappstegen på vägen. Nu har lutningen blivit alltför besvärande och det är dags för renovering.

Trappan kommer med start 22 oktober att tas ner med hjälp av en mobilkran, som kommer att stå i slutet av Kaponjärgatan. Det innebär att en del av gång- och cykelbanan längs Skansberget, mellan Östra Skansgatan och Skanstorget, kommer att vara avstängd.

När arbetet är klart 20 november kommer trappan att ha kvar sitt gamla utseende, inklusive räcket som får nygjutna delar på de avsnitt som saknas idag.