Inför starten av regionen var politikernas ledstjärna att agera som medborgarföreträdare. Men det har gått långsamt för politikerna att gå över från att företräda organisationen till att företräda medborgarna. Det visar den revisionsrapport från Västra Götalandsregionens Revisionsenhet som presenterades på onsdagen.

Arbetet har enligt rapporten gått långsamt på grund av att sammanslagningen av landstingen till en region blev turbulent. Revisorerna menar också att politikerna är kluvna i den nya roll som innebär att regionen har politiker på både beställarsidan och utförarsidan. Det betyder att politiker ställer krav på andra politiker istället för direkt på organisationen.

Risk för politisering

– Det skulle bli större tydlighet om man inte hade politiker i alla nivåer. Det är risk att man politisera så mycket, säger Sven Arvidsson, revisionsdirektör i regionen.

Men han ger ändå godkänt för hela den stora fusionen – sammanslagningen – som skedde den 1 januari 1999.

– Det är en av de största organisationsförändringarna i Sverige i modern tid. Med tanke på alla de svårigheter som finns med att göra en sådan här fusion tycker jag att det gått ganska bra, säger Sven Arvidsson.

Kunde jobbat mer rationellt

Sven Arvidsson menar att sammanslagningen kunde gått bättre om man förberett sig lite anorlunda.

– När man till exempel gör fusioner i näringslivet så vet man om att det alltid dyker upp problem med att människor tänker tillbaka och använder ord från sin tidigare organisation. Det brukar lösas med aktiva åtgärder. Där har det brustit från början säger Arvidsson.

– Om man hade haft fusionsplaner på ett mer rationellt sätt så hade man kommit längre idag. Det finns idag fortfarande rester både från landsting och verksamhet inom Göteborgs kommun, men nu växer det fram en ny regionkultur.

Långsam sjukvårdsintegration

Ett mål med skapandet av Västra Götalandsregionen var att bli effektivare och samordna resurser. Integrationen av kollektivtrafiksystemen och kulturen är bra exempel på att detta lyckats. Men integrationen inom hälso- och sjukvården har inte kommit så långt anser rapporten.