Ska motverka ekonomisk brottslighet. Snabbt uppkomna behov av upphandling eller leverantörer som anlitar underleverantörer i flera led kan göra det svårt för Göteborgs Stad att själv kontrollera att leverantörerna är seriösa. Därför har det samarbete staden tidigare haft med Skatteverket nu fördjupats, för att motverka osund konkurrens och ekonomisk brottslighet.

För den som är ute efter att luras är uppfinningsrikedomen ofta fenomenal. Om kunden dessutom är så stor som Göteborgs Stad handlar det ofta om rejäla belopp som står på spel för den som ror hem ett kontrakt, vilket lockar till sig allt ifrån seriösa aktörer till mindre seriösa. Att skilja den ena från den andra är dock inte alltid så lätt.

Miljö, barnarbete och skatteskulder
– Göteborgs Stad har ju en stor mängd ramavtal inom vitt skilda områden och där gör kommunala Upphandlingsbolaget väldigt noggranna kontroller av de leverantörer som deltar i upphandlingarna. Det handlar om alltifrån företagens miljöarbete eller om deras underleverantörer utnyttjar barnarbetare, till om företag har skatteskulder, säger Anders Roswall, redovisningschef på Stadsledningskontoret.

Men hur omfattande ramavtalen än är så dyker det alltid upp behov av produkter eller tjänster som inte omfattas av ramavtalen, och där är det extra viktigt för de kommunala bolagen och förvaltningarna att kolla upp de leverantörer som visar intresse.

Skatteverket har länge fungerat som en god hjälp när det gäller att få uppgifter om de företag som erbjuder sina varor och tjänster till Göteborgs Stads organisationer, men hittills har kontakterna skett ganska spontant. Nu har samarbetet formaliserats och båda parter har signerat en överenskommelse om att bistå varandra med information, kunskap och kontroller av de företag som vill vara leverantörer till staden.

Tidiga och täta kontakter
– Skatteverket har mycket information som kan vara viktig för att avgöra om det är en seriös aktör man är i stånd att skriva kontrakt med. Betalar de sina skatter och avgifter som de ska, är priset de offererar rimligt eller finns risk att de använder sig av svart arbetskraft? Sådana diskussioner är väldigt värdefulla för oss att ha med Skatteverkets kunniga personal, säger Anders Roswall.

Hela syftet med samarbetet är att förenkla för Göteborgs Stad att säkerställa att bara företag som sköter sin redovisning och betalar korrekta skatter och avgifter anlitas. Därigenom förebygger man ekonomisk brottslighet och minskar risken för osund konkurrens.

– Skatteverket är väldigt måna om att vi ska ta tidiga och täta kontakter med dem, så fort vi har frågor, och de har garanterat att ställa tillräckliga resurser till vårt förfogande. De har inlett sådana här nära samarbeten med andra kommuner och deras intryck är att blotta vetskapen om det får oseriösa företagare att dra sig undan, säger Anders Roswall.