Stort expertmöte i Göteborg. Vad är det för likhet mellan en blåmanet och en oljetanker? Inte mycket, än så länge, men efter konferensen Naval hydrodynamics blir det kanske ändring på det. Den kommande veckan kommer 150 av världens ledande experter på vattnets rörelser till Göteborg för att lära av varandra – och av naturen.

– Det är riktigt häftigt att få samla hela världseliten inom marin hydrodynamik i en hel vecka här hos oss i Göteborg! säger Helén Jansson på marinforskningsföretaget SSPA, som tillsammans med Chalmers och US Office of naval research arrangerar det högt ansedda symposiet.

Hydrodynamik är vetenskapen som studerar vattnets rörelser under inverkan av olika krafter, exempelvis mellan vatten och propeller eller mellan vatten och skrov. Under veckan kommer ett 80-tal nya forskningsrapporter att presenteras, flera av dem med inriktning på den snabbt växande disciplinen ”bio-inspirerad design”.
52F2.jpg

Stora miljövinster i sikte
– Genom att studera hur till exempel maneter och fiskar rör sig kan man utveckla nya tekniker som gör att fartygen kan ta sig fram effektivt. Mycket av det arbete som görs är till för att ge miljövinster i form av både minskad bränsleförbrukning och ökad energieffektivitet, säger Helén Jansson, som är glad över att konferensen har hamnat i just Göteborg.

Naval Hydrodynamics arrangeras vartannat år och flyttar runt mellan världsdelarna. Nu, den 29:e gången, är det Europas tur och för första gången kommer man till Sverige.

Många experter i Göteborg
– Att det då ska arrangeras i Göteborg är ganska naturligt, då en stor del av Sveriges sjöfartskluster har anknytning hit, till exempel redare och operatörer, vår välkända hamn och den expertis inom hydrodynamik som finns här. Vi är tyvärr för dåliga på att tala om vilken kunskapsnivå vi har här hemma, men faktum är att vi har enormt kunniga vetenskapsmän i Göteborg. Nio av de 80 vetenskapliga rapporter som ska presenteras involverar experter härifrån, säger Helén Jansson.

1ABA.jpg

Foto: Courtesy of SSPA