Ljus- och ljudkonst för ökad trygghet. Den 11 december invigs konstverket Forest Sounds i en gångtunnel i Angered. Förhoppningen är att öka tryggheten när naturen i området blir en del av tunneln.

Det är på förslag från ungdomar i Angered som gångtunneln vid Fjäderharvsgatan har valts ut att bli en del av projektet Ljus och konst för tryggare tunnlar och platser inom Trygg, vacker stad.

Projektet genomförs för att öka tryggheten och trivseln och sker i samarbete med den aktuella stadsdelen. Genom dialog med boende i området tar man reda på vilka platser som upplevs som otrygga. I Angered är det Unga stadsutvecklare som har tänkt till.

Unga stadsutvecklare känner platserna
– Det här är ett väldigt positivt initiativ från våra engagerade Unga stadsutvecklare Det är ungdomar som bor i Angered, känner platserna och människorna och de vet vilka miljöer som kan kännas otrygga. Där kan konst av den här typen som tillför både ljus och ljud ha stor positiv betydelse för upplevelsen av platsen, säger Inger Orebäck, enhetschef för Samhällsutveckling och dialog.

Och konstnären, Pia Männikkö, valde att låta den omgivande naturen ”flytta in i tunneln”. Konstverket Forest Sounds, som betyder skogens ljud, har tagits fram i samarbete med ljusdesigners från White, och består av upplysta siluetter som föreställer ljudvågor och skog med reflekterande vatten.

Led-armaturer och högtalare
– Det är alltid en spännande process att låta en konstnär utforska utmaningarna och möjligheterna med ljus och konst i en gångtunnel men det är också alltid lika tillfredsställande att se en tidigare ganska mörk och otrygg gångtunnel förvandlas till en ljusare och tryggare plats för dem som använder tunneln dagligen, säger Lars Ocklund, projektledare på Trygg vacker stad.

Till konstverket hör led-armaturer som ger ljus både uppåt och nedåt och via högtalare hörs en timmes ljud från ett år i skogen. Det börjar med våren och slutar med prasslet av höstlöv, allt för att förstärka känslan av naturen.

Konstverket invigs den 11 december.