Barn och ungdomar som vistas på sjukhus får undervisning genom sjukhusskolan. På så vis hänger de med i skolarbetet, men får också en välbehövlig känsla av vardag. Sjukhusskolan på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus deltar just nu i ett EU-projekt som ger barnen utbyte med liknande skolor i Italien och Belgien.

Sjukhuslärarna i Göteborg är anställda av stadsdelsförvaltningen Örgryte-Härlanda och arbetar med att undervisa unga patienter på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Sahlgrenska sjukhuset, regionhabiliteringen och BUP:s (barn- och ungdomspsykiatrins) behandlingsavdelningar.

Anna Tisell arbetar tillsammans med tre kollegor med att undervisa på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Många av eleverna kommer från andra delar av landet, och kan ha syskon med sig som också behöver undervisning. Eftersom man inte vet i förväg hur länge varje barn behöver stanna på sjukhuset varierar antalet elever från dag till dag.

– En del är här ett halvår, andra åker hem efter en vecka, säger Anna Tisell.

Ser fram emot lektionerna

Sjukhuslärarna besöker oftast eleverna en och en på deras rum, men det finns även en skolsal som används ibland.

Barn och ungdomar som tycker att den vanliga skolan är tråkig brukar uppskatta sjukhusskolan. Den ger dem tillgång till en alldeles egen vuxen person att prata med.

– Vi är hos varje barn i ungefär en timme, om de orkar så länge, säger Anna Tisell.

Undervisningen ska ge barn och ungdomar kontinuitet i lärandet medan de ligger på sjukhus, men den fyller också en annan viktig funktion.

– Det handlar inte bara om skolarbete utan också om att få in vardagen, att få in det friska under sjukhusvistelsen, säger Anna Tisell.

Barnen med i EU-projekt

I början av februari kommer lärare från sjukhusskolor i Belgien och Italien till Göteborg för att under tre dagar träffa Anna Tisell och hennes kollega Karin Hybbinette. Tillsammans deltar de i ett tvåårigt projekt, finansierat av EU, som kallas Open the box. Det är tänkt att inspirera barn och ungdomar i de tre länderna att öppna sina sinnen för varandras världar, för språkliga och kulturella variationer.

– Tanken är att lära barnen att vi är ganska lika. Att få dem att våga kommunicera med varandra, även när de inte har ett gemensamt språk. Projektet ska också ge barnen en inblick i de andra ländernas kultur.

Barnen bidrar

Projektet består av olika övningar som sjukhusskolorna i de tre länderna bidrar med och som eleverna får prova på. Den senaste övningen handlade om onomatopoetiska ord (ljudhärmande ord, bland annat ord för djurläten) och att de skiljer sig åt mellan olika länder. En hund säger till exempel inte voff i Italien, något de yngre barnen på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus inte riktigt ville tro på först.

Barnen är med och hittar på övningar. En svensk pojke kom till exempel på att man kan kommunicera med de andra skolorna med hjälp av morsealfabetet som ju är internationellt.

Projektet ska mynna ut i en hemsida med övningar som kan användas i vilken skola som helst.

Svenska barn vågar försöka

Open the box startade i höstas och kommer att pågå till 2012. Lärarna från sjukhusskolorna i de tre länderna träffas vid sex tillfällen under projektets gång. Nästa möte blir alltså i Göteborg i början av februari.

Ytterligare fem länder sökte pengar för att kunna vara med i projektet och Anna Tisell beklagar att inte fler än tre fick bidrag. Men hon tycker att utbytet är givande och har blivit uppmärksam på styrkor och svagheter i de olika skolsystemen.

– Vi har elever som är duktiga på engelska, och som har en bra omvärldsuppfattning – de vet var städer och länder ligger. De är också kreativa, de är bra på att samarbeta och de vågar pröva. De är inte så styrda av vuxenvärlden.

Fotnot:
I Italien säger hundar ”bau bau”.