I höst får Göteborgs alla krögare chans att gå en skräddarsydd utbildning. Under fyra dagar får de utbildning i alla lagar och regler som omgärdar krogbranschen. Den första kursen hålls i september och är öppen för 15-20 personer.

– Utbildningen ska göra det lättare att få information från alla myndigheter som har regelverk som måste följas om man har en krog, säger Pernilla Gilvad, som samordnar utbildningen.

”En djungel av regler”

Hon arbetar på RUS (Restauranger Utveckling Samarbete), ett projekt som startade för fem år sedan och som nu är en ordinarie verksamhet i Göteborgs Stad. Målet är att minska våld och skador som beror på att folk dricker sig alltför berusade eller använder narkotika på krogarna.

Sedan tidigare har RUS utbildningar i ansvarsfull alkoholhantering och narkotikafrågor. Mer än 700 personer från ett 80-tal restauranger, både krögare och deras personal, har gått kurserna. Den nya utbildningen är inriktad på krögarna och är betydligt bredare.

– Idag är det en djungel av regler för den som ska starta en krog. Och hittills har de själva fått leta reda på all information. Nu är tanken att alla inblandade ska informera på ett samlat sätt, säger Pernilla Gilvad.

Ännu inget förslag om ”körkort” för krögare

Varje myndighet får sitt eget block under kursen: Arbetsmiljöverket, Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, polisen, räddningstjänsten, Göteborgs Stads tillståndsenhet samt miljöförvaltningen, som har tillsyn över både livsmedel och buller från krogarna. Alkohollagstiftning, diskriminering och brandsäkerhet är självklara inslag i kursen.

Krögarna kommer att få betala självkostnadspris för kursen, som inte ska förväxlas med det ”körkort för krögare” som länge har diskuterats.

– Ett sådant ”körkort” finns inget förslag om ännu. Kursen ska inte ses som ett nytt krav på krögarna, utan som ett försök att underlätta deras vardag, att göra det lättare att driva krog för den som är seriös, säger Pernilla Gilvad.

Kursen är öppen både för nybörjare och etablerade krögare.