Den akuta faran för fler skred är över, men det drabbade området i Lärjeåns dalgång inhägnas nu ändå med staket. Den hala leran gör risken att halka ner i djupa klyftor alltför stor och därför införde Länsstyrelsen förbud att beträda området redan i januari. Undersökningen av området har nu sammanfattats i en slutrapport.

Ett 1,5 kilometer långt stängsel håller just nu på att sättas upp runt det stora område som den 8 december förra året drabbades av ett mäktigt jordskred.

Hittade ingen kvicklera

På uppdrag av Fastighetskontoret har Gatubolaget gjort en undersökning av området och i den slutrapport som nu är klar blåser man delvis faran över. Men inte helt.

5236_3.jpg
– Vi var oroliga för att det kunde finnas kvicklera i området, och då vet man aldrig hur det slutar, men det visade det sig som tur är inte finnas. Men den lera som finns blir väldigt hal när det är blött, viket gör risken att falla ner i uppemot tre meter djupa, vattenfyllda klyftor och sprickor väldigt stor, säger Emil Sandberg på Gatubolaget.

Därför har Länsstyrelsen, på Gatubolagets inrådan, förbjudit tillträde till området, tills växtligheten hunnit göra sitt återtåg och därmed göra underlaget mindre förrädiskt att gå på.

Odramatisk genombrytning av vatten

Den insjö som skapades bakom proppen av flyttade jordmassor har långsamt sjunkit undan och bedöms av Gatubolaget inte längre utgöra någon fara.

– Risken var att en större flodvåg skulle skapas om vattnet trängde igenom proppen, så vi förstärkte slänterna nedströms vid Krokerydsbron med bergkross. När genombrytningen av proppen väl inträffade blev det som tur var ganska odramatiskt, säger Emil Sandberg.

Vad som utlöste själva skredet är fortfarande oklart.

Mindre skred i området varje år

– Det går inte att slå fast om det var helt naturliga orsaker eller om de borrningar som gjordes i närheten för att lägga ner elledningar utlöste skredet. Vi kan bara konstatera att det var ett ovanligt djupt skred, säger Emil Sandberg.

– I det här området sker det mindre, ytliga skred varje år, men den här gången var det hela 20 meter djupt. Nu efteråt är det här området egentligen säkrare än omgivningen, eftersom jordmassorna la sig stabilt och i jämvikt, säger Emil Sandberg.

Men halkan i området utgör alltså fortfarande en risk, vilket föranleder de ”Förbjudet att beträda”-skyltar som hängs upp på staketet.

5312.jpg

Insjön som skapades bakom proppen av flyttade jordmassor har långsamt sjunkit undan.