Satsning under kulturkalaset. 120 barn i Göteborg står just nu i kö för att få ett familjehem eller en kontaktfamilj. Stadens fem familjehemsenheter kraftsamlar för att rekrytera fler och nya hem. "Behovet är skriande", säger Agneta Blocksjö Attar kommunikatör på Familjehem Göteborg.

I Göteborg finns det idag ungefär 900 barn och ungdomar som bor i familjehem. Ytterligare 450 tas emot av en kontaktfamilj var tredje helg.

Behovet av fler och nya familjer är stort och Familjehem Göteborg försöker ständigt hitta nya vägar till Göteborgsfamiljer som känner att de har kärlek, tid och kraft att öppna sitt hem för ännu en person.

– Tyvärr kommer det ju hela tiden nya barn som behöver hjälp, säger Agneta Blocksjö Attar, som ägnar måndagen åt att inreda det tält i Trädgårdsföreningen där man under Kulturkalaset hoppas få tillfälle att möta många göteborgare och berätta om sin verksamhet.

– Det ska kännas som om man kommer in i ett hem, det är ju det vi jobbar med: att hitta hem.

Uppföljande infomöte
– Medan vi låter barnen göra sina egna kylskpåsmagneter vill vi gärna få en pratstund med deras föräldrar och berätta om vad det innebär att vara familjehem eller kontaktfamilj, säger Agneta Blocksjö Attar som tillsammans med sina kollegor utrustat sig med nytt och fräscht informationsmaterial.

Precis som tidigare år följer man upp veckans kontaktsökande med ett informationsmöte i slutet av månaden.

– Vi vill komma i kontakt med helt vanliga familjer. Man kan göra väldigt stor skillnad – för ett barn, men också för sig själv, säger Agneta Blocksjö Attar.

Utbredd okunskap
Kanske är det okunskapen som utgör det största problemet i rekryteringsarbetet. Man känner inte till att det finns familjehem och kontaktfamiljer, än mindre vad det innebär att ta sig an ett sådant uppdrag.

– Många börjar som kontaktfamilj och träffar ett barn var tredje helg. Då får man prova på hur det känns att ta hand om någon annans barn och hur det är att släppa in ett barn i sin familj. Sedan är det inte alls ovanligt att man är redo att ta nästa steg och så småningom blir familjehem.

Göteborgs fem familjehemsenheter täcker in stadens alla tio stadsdelar och arbetar nu tillsammans för att bättre kunna nå ut. Närmast i Trädgårdsföreningen klockan 12-18 tisdag-söndag.