Skydda de mest sårbara. Inom Göteborgs Stads äldreomsorg finns många som är extra sårbara när en smitta som det nya coronaviruset sprider sig.  "Vi uppmanar anhöriga att undvika onödiga besök i våra verksamheter, och att anhöriga aldrig besöker oss om de har symptom på luftvägsinfektion", säger Carin Bringestedt, sektorchef äldreomsorg samt hälso- och sjukvård i stadsdelen Centrum.  

Samma uppmaning kommer från Folkhälsomyndigheten. Myndigheten uppmanar även alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet.

Tvätta händerna noga
I Göteborgs Stads äldreomsorg är man van vid för att hindra smittor och infektioner i verksamheten. De rutiner som används dagligen för att hindra spridning av vanliga influensor fungerar även för att hindra spridning av det nya corona-viruset.
– Det handlar om basal vårdhygien, som exempelvis att vara väldigt noga med att tvätta händerna, säger Carin Bringestedt.

– Det är också viktigt att personal och besökare är noga med att inte föra in smittan på våra boenden och i våra verksamheter. Kort sagt stanna hemma om du är sjuk.

För att påminna alla om att inte besöka sina anhöriga om man är sjuk har Göteborgs Stad tagit fram anslag som sätts upp runtom på stadens boenden.

Vårdansvariga i stadsdelsförvaltningarna har också tagit fram en särskild rutin kring covid -19 och patientsäkerhet.

– Den fungerar som en lathund där vi har samlat råd, rekommendationer, kunskap, information och aktuella länkar för att förenkla för våra medarbetare.

Följer utvecklingen
Göteborgs Stad följer aktivt utvecklingen för att veta vilka steg som behöver tas i arbetet för att möta smittan. Om allmän smittspridning konstateras kan det innebära olika former av restriktioner. De tas då fram i nära samarbete med Folkhälsomyndigheten och Regionens smittskydd.

Göteborgs Stad har samlat information till göteborgarna på goteborg.se och för medarbetare på kommunens intranät. När det gäller frågor om själva smittan och smittläget hänvisar Göteborgs Stad till folkhälsomyndighetens sidor.