Trygghetsarbetet stärks. För att öka tryggheten i och omkring Nordstan ska Skyddsvärnet och Fryshuset finnas i området på eftermiddagar, kvällar och helgnätter hela hösten. ”Vi måste samarbeta för att kunna påverka” säger Lotta Rosander som är enhetschef för social resursförvaltning.

Sedan 2016 har social resursförvaltning haft ett särskilt uppdrag att stärka och samordna det uppsökande arbetet i och omkring Nordstan. I årets budget utökades uppdraget. Trygghetsarbetet i området kommer att bli större och bygger på samverkan mellan en mängd olika aktörer.

– Vi har tagit fram en gemensam handlingsplan där ett av målen är att få fler vuxna på stan. Skyddsvärnet och Fryshuset kommer på olika sätt bidra till det, säger Lotta Rosander.

Rullande vardagsrum
De idéburna organisationerna Skyddsvärnet och Fryshuset ska under fyra månader, till att börja med, söka upp ungdomar och finnas i området som stöd. Arbete kommer ske i tät samverkan med fältgruppen.

Skyddsvärnets har nyss investerat i Skyddsbussen och från den kommer deras insatser att utgå.

– Vi tror på det här projektet. Vi tycker det är bra att det finns en mobil och fysisk plats. Den är i sig trygghetsskapande. Skyddsbussen är som ett flyttbart vardagsrum. När vi öppnar den är det en soffgrupp och ett litet kök, säger Emma Forseth, verksamhetsutvecklare på Skyddsvärnet.

Skyddsvärnet kommer att stå parkerade i Brunnsparken, eller någon annan plats där behov finns, mellan klockan 22 och 03 på helgkvällar.

– Alla är hjärtligt välkomna till oss. Vi serverar mackor, kaffe och te. Det kan låta enkelt, men ibland är det enkla också det mest effektiva. Att dricka kaffe ihop öppnar upp för samtal och därigenom kan vi stötta personen att söka vidarehjälp, till exempel hos mini-maria eller på ungdomsmottagningen, säger Emma Forseth.

Fyra personer jobbar i bussen, som även har första-hjälpen utrustning. Det är två anställda, som är utbildade för att jobba med ungdomar och har lång erfarenhet, och två volontärer.

Skapar relationer och lotsar rätt
Fryshuset ska jobba i området från klockan 15–21 alla dagar med minst tre personer.

– Det är vårt så kallade mobila stödteam som vi ska bidra med. Vi ska arbeta för att öka tryggheten i Nordstan med omnejd. Vi har unga vuxna på plats för att skapa relationer med unga och minska den sociala oron, säger verksamhetschef Nadja Aria-Garystone.

Fryshuset är sedan tidigare med i Nordstans trygghetsgrupp. Deras team med unga vuxna har utbildats i trygghetsfrågor, konflikthantering och relationsskapande insatser med unga.

– Vi har koll på alla stadens verksamheter och försöker lotsa ungdomarna rätt. Träffar vi till exempel ungdomar från Tynnered som saknar något att göra så kan vi guida dem till fritidsgårdar och annat i stadsdelen, säger Nadja Aria-Garystone.

Fryshusets mobila team kommer att vara iklädda mörkblå jackor med logga på och Skyddsvärnet vita jackor med lila logga.

Lyckad modell med samarbete vid Kanaltorget
Trygghetsarbetet i och kring Nordstan hämtar inspiration från den lyckade arbetsmodellen med samarbete vid Kanaltorget. Från att ha varit en plats med kriminalitet och bråk fylldes Kanaltorget under sommaren med aktiviteter och evenemang. Arbetsmodellen bestod av en behovsinventering, handlingsplan som alla aktörer arbetar utifrån och regelbundna avstämningsmöten

Men även arbetet med Nordstan har varit framgångsrikt. I Brottsförebyggande rådets rapport för 2017 lyfts det fram som ett bra exempel på samverkan.

Lotta Rosander menar att styrkan ligger i att man kompletterar varandra.

– Alla bidrar med olika kompetenser. Och det är fantastiskt kul att se det stora engagemang som finns för området och de utsatta människor som rör sig här, säger hon.