Påverkar inte hamnens övriga arbete. Efter en veckas räddningsinsats till havs anlöpte det brandhärjade bulkfartyget Almirante Storni Göteborgs Hamn den 11 december. Nu fortsätter arbetet med att släcka och lossa fartygets skadade gods från kaj 615 i Skandiahamnen. 

Lördagen den 4 december började delar av fartyget Almirante Stornis virkeslast att brinna utanför Vinga. En stor räddningsinsats sattes in men branden visade sig vara svårsläckt. Efter sex dagar beslutade Transportstyrelsen att fartyget skulle tas in i Göteborgs Hamn. På kaj 615 i Skandiahamnen fortsätter nu arbetet med att lossa last för att bättre komma åt att släcka Almirante Stornis glödande virke.

Räddningstjänsten vattenbegjuter lasten ovanifrån med hjälp av vattenkanon för att komma ner mellan trävirket där det ger mest effekt.

Det skadade godset lastas från fartyget till öppna containrar på kajen som sedan körs till närliggande återvinningscentral. Oskadat gods ställs på kajen och lastas därifrån till pråmar intill kajen.

Ska inte påverka hamnen i övrigt

Samtidigt pågår den vanliga verksamheten i hamnen. Elvir Dzanic, vd på Göteborgs Hamn AB, menar att det inte kommer att störas nämnvärt.

– Vi ger Räddningstjänsten och bärgningsbolaget alla förutsättningar som efterfrågas för att de ska kunna genomföra sitt arbete enligt plan. Samtidigt har hamnen kunnat fortsätta operera utan några nämnvärda störningar varken på den nautiska sidan, i terminalerna eller på väg- eller järnvägssidan, säger han.

Räddningstjänsten Storgöteborgs bedömning är att arbetet med att komma åt glödhärdarna som finns i lasten kan pågå i några dagar. Enligt bärgningsbolaget förväntas lossningen av lasten ta cirka en vecka.

Arbetet med branden på Almirante Storni är en samverkan mellan bland annat Räddningstjänsten Storgöteborg, Göteborgs Hamn AB, Kustbevakningen, Sjöfartsverket, bärgningsbolag och terminaloperatören APM Terminals.