Marslönen blir sista gången som Göteborgs Stad skickar ut lönespecifikation i pappersform till 33.000 anställda med månadslön. Från och med april kommer beskedet bara att skickas ut elektroniskt. Detta för att spara pengar och skona miljön.

– Banken har höjt kostnaden och Posten har ökat portot, vilket leder till att kostnaden för att skicka ut lönebesked har ökat med mer än en miljon kronor per år, säger Dag Sparring vid personalstrategiska enheten på stadskansliet.

Göteborgs Stad gör cirka 600.000 löneutbetalningar varje år. Att gå över till elektroniskt utskick väntas spara 1,5 miljon per år och samtidigt göra hanteringen av lönebeskeden modernare och effektivare.

Kan se lönen på Personalingången

Medarbetarna kan redan nu kontrollera sin lön genom att logga in på webbsidan Personalingången. Där finns information om lönens storlek med arbetsgivarens eventuella tillägg och avdrag. Det går också att se redan utbetalade löner.

– Vi tror inte att medarbetarna ska uppleva förlusten av utskicken per post så dramatisk. De kan få information om lönen i självservice och vi uppmanar alla att skaffa elektronisk lönespecifikation på nätet för att få tillgång till bland annat de årliga kontrolluppgifterna, säger Dag Sparring.