Flera av stadens Urban II-projekt har fyllt en viktig funktion för att täppa till luckor i välfärden. Genom småskaliga projekt har man nått människor som hamnar lite vid sidan av de stora institutionerna. Den slutsatsen drar forskaren Anders Törnquist i rapporten "Små och nära lösningar på stora problem".

I två års tid har Anders Törnquist vid Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs Universitet följt och studerat i huvudsak sex olika projekt inom EU:s gemenskapsinitiativ Urban II.

Till exempel har han tittat närmare på ”Papula”, som riktade sig till äldre invandrare, och det uppmärksammade ”Jalla Jalla”, där tanken var att bryta arbetslöshet med fotbollsgemenskap.

Nytt och spännande innehåll

Projekten är olika till sin karaktär, men förenas av att de kan fungera som goda exempel.

− De har en stor spridning, och berör allt från arbetslöshet till skola och kultur. Gemensamt för dem är att de alla hade något nytt och spännande, säger Anders Törnquist.

Skräddarsydda lösningar

Titeln ”Små och nära lösningar på stora problem” beskriver att det handlar om små projekt i individens närmiljö, det vill säga i de berörda stadsdelarna Gunnared, Lärjedalen och Lundby.

− De stora problemen är sådana som vi läser om varje dag i tidningen. Segregation, skolproblem, trygghetsfrågor och arbetslöshet. I Urbanprojekten närmar man sig det här i liten skala, går nära och har en helhetssyn på människorna, säger Anders Törnquist och fortsätter:

− Det handlar om en grupp människor som har fallit lite utanför, i skolan eller i arbetslivet, och om stadsdelar som hamnat lite i bakvattnet. Det finns ett behov av skräddarsydda lösningar och personligt bemötande.

Vad har du dragit för slutsatser av din studie?

− Generellt kan man säga att de här projekten fyller en viktig funktion. Men de kräver flexibilitet från kommunens sida, att man tar vara på nyckelpersoner och eldsjälar och att man håller en god relation till stora institutioner. Det är några av de viktigaste slutsatserna.

Baserad på intervjuer

Anders Törnquist påpekar studien är inte någon utvärdering i vanlig mening, utan mer ett komplement till de utvärderingar som görs i samband med varje enskilt projekt.

Framför allt bygger den på intervjuer med projektanställda och deltagare, men även på befintliga dokument och enkätundersökningar. Uppdraget utgår från Urbansekretariatet.

Fotnot:
De sex projekten som ingår i studien är Angeredsateljén, Harmoni, Jalla Jalla, Papula, Pilen och Tryggare Hammarkullen.