Gul, orange och röd nivå. Den 14 april inför SMHI ett nytt vädervarningssystem som tar hänsyn till både geografisk plats, årstid och tid på dygnet. Med dagens varningssystem görs till exempel ingen skillnad på hur Göteborgs innerstad och Norrland påverkas av en klass 1-varning. ”Det nya systemet varnar när det behövs och inte i onödan, berättar Patrik Jansson, planeringsledare på stadsledningskontorets avdelning för säkerhet och beredskap.

I SMHI:s nuvarande system finns fasta kriterier för hur man ska varna. Det bestäms av ett fast värde och är samma över hela landet, oavsett tid på dygnet eller årstid.

I det nya varningssystemet tar SMHI hänsyn till hur vädret kommer att påverka en viss del av landet, vilken tid på dygnet det är och vilken årstid. Det innebär också nya varningsnivåer. Istället för klass 1, 2 och 3 blir det gul, orange och röd varning, där röd är den allvarligaste. Även värdena har förändrats.

Gul varning vid 25 sekundmeter på Västkusten

Idag är till exempel en klass 1-varning för vind i Västra Götaland 21 till 25 meter per sekund. I det nya systemet kommer SMHI att utfärda en gul varning vid 25 och upp till 30 meter per sekund. Där höjs alltså den lägsta varningsnivån. Detta för att det här på västkusten är vanligare med högre vindstyrkor och vindbyar. Tidigare utvärderingar och erfarenheter visar att dessa inte får så stora konsekvenser här som i andra delar av landet.

När SMHI ska vädervarna samverkar de med länsstyrelserna som i sin tur får bedöma om nivån på varningen är rimlig. Länsstyrelsen kan då välja att ta med aktörer på regional och lokal nivå för att få fler perspektiv.

– På kommunal nivå kan det vara att vi planerar ett större evenemang eller att det är dålig framkomlighet i trafiken redan på grund av tidigare snöfall, säger Patrik Jansson.

 Vad innebär det nya vädervarningssystemet för Göteborgs Stad?

– Stadens verksamheter behöver se över sina eventuella rutiner för hur de ska agera vid en varning och anpassa rutinerna till det nya systemet. Det finns redan i andra länder och där har det uppenbarligen fungerat bra, så jag tror att det kommer att bli bra här också.

Hur kommer göteborgarna att märka förändringen?

– Varningarna blir tydligare och mer relevanta. Varning sker när samhället behöver varnas och man undviker “vargen kommer”. Det nya för göteborgarna är att klass 1, 2 och 3 inte kommer att finnas kvar längre. Från april är det gul, orange och röd varning, säger Patrik Jansson.

– Men göteborgarna behöver få kunskap i vad de nya varningarna betyder. SMHI har en stor informationskampanj på gång där flera aktörer i samhället hjälper till med  att sprida information.

SMHI planerar att gå över till det nya vädervarningssystemet den 14 april 2021.

I SMHI:s nya varningssystem benämns varningarna gul varning, orange varning och röd varning. Röd varning är den allvarligaste nivån.