Tar hänsyn till konsekvenser. I veckan gick SMHI över till ett nytt vädervarningssystem och det gamla med varningar enligt klass 1, 2 och 3 används inte längre. Det innebär att vädervarningar nu kommer att utfärdas utifrån hur vädret väntas påverka ett område med gul, orange eller röd varning.

Det nya vädervarningssystemet tar hänsyn till både geografisk plats, årstid och tid på dygnet. Det tidigare varningssystemet gjorde till exempel ingen skillnad på hur Göteborgs innerstad och Norrland påverkas av en klass 1-varning.

Samverkar med länsstyrelser och kommuner

Det nya sättet innebär också att SMHI och andra aktörer i samhället som kommuner och länsstyrelser kommer att samverka mer vid allvarliga väderhändelser. Och när SMHI ska vädervarna kommer de först att samverka med länsstyrelserna som i sin tur får bedöma om nivån på varningen är rimlig. Länsstyrelsen kan då välja att ta med aktörer på regional och lokal nivå för att få fler perspektiv.