400 har redan anmält sig. Stadsdelen Västra Göteborg tar nu hjälp av sms i mobiltelefoner för att få veta vad ungdomar tycker i olika frågor. Mer än 400 unga har anmält sig till den nya sms-panelen.

Ungdomarna, i åldrarna 13 till 25 år, får ingen ersättning för att de deltar.

– Nej, det bygger på engagemang, att man tycker att detta är viktigt. Och här i stadsdelen har vi många engagerade ungdomar, säger Daniel Källén Vidman, ungdomskonsulent i Västra Göteborg.

– Men alla har inte tid eller möjlighet att komma till de fysiska möten vi ordnar, till exempel inom Ungdomsforum. Vi kände att vi behövde ett komplement för att nå ut till fler.

Komplement till andra dialoger
– Sms-panelen är alltså ett komplement till alla andra dialoger vi för, den ska inte ersätta nånting, förklarar Daniel Källén Vidman.

Frågorna kommer att skickas ut en i taget. Då plingar det alltså samtidigt i alla de cirka 400 mobilerna.

– Många skolor har problem med mobiler i skolan, så vi får se till att skicka ut frågorna efter skoltid, säger Daniel Källén Vidman.

Ännu har inga frågor skickats ut. På torsdag i nästa vecka träffas stadsdelens nybildade sms-råd för att diskutera och gallra bland några frågor som nämndens politiker vill ha ut.

”Ska vara substans, inget trams”
I sms-rådet sitter fyra politiker från stadsdelsnämnden, fyra ungdomar och fyra anställda på stadsdelsförvaltningen.

– Jag tror att det blir två frågor under våren och kanske fyra-fem till hösten. Det måste vara frågor med substans, inget trams, för det genomskådar ungdomar direkt, säger Daniel Källén Vidman.

Troligen kommer någon eller några frågor att handla om fritidsgårdar, mötesplatser, öppettider och trygghet i stadsdelen.

Genomförbara frågor
– Det viktigaste av allt är att frågorna kommer ”högt uppifrån”, från förvaltningen och stadsdelsnämnden. Och att de som frågar är beredda att ta till sig svaren och göra något av dem. Det ska vara genomförbara frågor, annars gör vi alla en otjänst.

Svaren redovisas sedan för stadsdelsnämnden och förvaltningen. Och förhoppningsvis leder det till ökad delaktighet och inflytande för ungdomarna.
Sms-panelen är ett pilotprojekt och testas under 2015. Sedan ska det utvärderas i början på nästa år.

Ungdomsambassadörer har väckt intresset
Att den nya panelen lockat så många ungdomar kan förklaras av att två ungdomsambassadörer varit ute på skolturné och talat om idén.

– Våra två ambassadörer vid Ungdomsforum, Sara och Latifa, har besökt varenda högstadieklass i Västra Göteborg och talat om inflytande och delaktighet. Och när de nämnt sms-panelen, har nästan hälften av eleverna registrerat sig direkt!

– De är väldigt pigga och snabba på sms-tjänster, säger Daniel Källén Vidman.