Ett så tidigt erbjudande som möjligt om frivillig vård mot sitt missbruk har visat sig effektivt när rattonyktra fastnar i polisens kontroller. För även om många efter hand hoppar av är varje individ som trots allt får hjälp en samhällelig vinst.

Direkt på plats, så fort en bilist med alkohol eller andra droger i kroppen har fastnat i polisens kontroll, ges erbjudandet: ”Vill du ha professionell hjälp inom 24 timmar att ta itu med ditt missbruk?”.

– Ungefär hälften av dem som polisen frågar tackar ja. Ibland körs de direkt hit till oss, annars kontaktar vi dem på telefon inom ett dygn för ett uppföljningssamtal och slussar dem vidare till olika former av beroendevård, säger Anette Eriksson, socialsekreterare på socialjouren i Göteborg.
 
Arbetssättet kallas SMADIT, Samverkan Mot Alkohol och Droger I Trafiken, och har visat sig fungera lika väl i Göteborg som på övriga ställen i landet där det har införts.
 
Lyckat projekt blev permanent
 
– Vi startade som ett projekt för att se hur väl det skulle fungera här i Göteborg. Efter en utvärdering blev arbetssättet en permanent del av socialjourens verksamhet, eftersom vi har personal på plats 24 timmar om dygnet och kan rycka ut direkt, säger enhetschefen Mari Andersson.
 
3212.jpgEtt snabbt agerande är nyckeln till framgång.
 – Det är naturligtvis en stressande situation för den som står inför polisen och just har blivit avslöjad, så många tackar ja till erbjudandet tack vare det. Att vi sedan följer upp så snabbt med insatser gör ofta att de inte har hunnit bygga upp en mur av undanflykter, säger Mari Andersson.
 
De som fastnar i polisens kontroller med alkohol eller andra droger i kroppen är till övervägande del personer med missbruksproblem. Ofta är det första gången de åker fast och första gången de erbjuds någon hjälp.
 
Många faller ifrån efter hand
 
Förra året fick socialjouren 142 faxmeddelanden från polisen om personer som fastnat i trafikkontroller och som tackat ja till hjälp. Ett 40-tal av dem bodde i andra kommuner, så ärendet slussades dit, och av resterande 100 var det ett 60-tal personer som socialjouren verkligen fick någon kontakt med.
 
– Vårt jobb är att få kontakt med de här personerna, sedan bygger våra fortsatta kontakter helt på frivillighet. Om telefonnumret de angett till polisen inte stämmer när vi försöker nå dem så har vi ingen rätt att efterforska dem på annat sätt, säger Anette Eriksson.
 
Ytterligare några faller ifrån efter hand. Förra året var det ”bara” 26 personer som kom till socialjouren för vidare samtal, 20 av dem slussades vidare till beroendevård, 15 kopplades också till kriminalvårdens frivård.
 
– Man kan tycka att det är ganska låga siffror, men varenda individ som har missbruksproblem och som dessutom sätter sig bakom ratten är enormt viktig att nå. Det är så många andra människor runt omkring dem som också berörs av att de får vård, alltifrån familjemedlemmar och arbetskamrater till andra trafikanter, säger Anette Eriksson.