400 får frågor i mobilen. I april skickade Västra Göteborg ut sin första fråga till stadsdelens nystartade sms-panel som består av 400 ungdomar. Frågan handlade om fritidsgårdarnas öppettider. Ungefär hälften av dem som besöker fritidsgårdarna tycker att öppettiderna är bra - ungefär hälften vill ha mer öppet.

– Nu ska vi ta med oss dessa svar till fritidsgårdarna och fundera på hur vi kan förbättra öppettiderna så vi anpassar oss efter ungdomarnas önskemål, säger Daniel Källén Vidman, ungdomskonsulent i Västra Göteborg.

SMS-panelen består av cirka 400 ungdomar och de flesta går på högstadiet.

”Anmärkningsvärt snabbt”
Det var 198 ungdomar som svarade på frågan och 165 svarade på frågan inom 3,5 timmar.

– Det är anmärkningsvärt snabbt. Och vi är väldigt glada att så många ungdomar vill vara med och påverka genom sms-panelen, säger Daniel Källén Vidman.