Nu går kranvattnet mot en ny renässansperiod i Göteborgs Stad. Kommunstyrelsen beslöt på onsdagen att tillstyrka en motion om att det inte längre ska vara tillåtet att använda buteljerat vatten annat än för särskilda ändamål. Förbudet gäller bara vatten och alltså inte läsk eller öl.

Orsaken är framförallt den miljöbelastning som det buteljerade vattnet innebär. Energi går åt vid produktion av vattnet och vid transporten. Kranvattnet är både billigare och bättre ur ett miljöperspektiv.

Remissinstanserna positiva

Sedan början av 1990-talet har mängden buteljerat vatten som används i Sverige fördubblats.

I Göteborgs stad köptes det ifjol in uppskattningsvis 39.000 liter buteljerat dricksvatten till en kostnad av 343.000 kronor. Siffrorna kommer från Upphandlingsbolaget och rör de företag som kommunen har ramavtal med. Den verkliga siffran är sannolikt högre.

Remissinstanserna har varit positiva till förslaget.

– De är överlag positiva, men sedan säger till exempel GotEvent att de inte kan införa det här överallt i sin verksamhet, säger Henriette Söderberg på Stadskansliet.

Slutgiltigt beslut i kommunfullmäktige

Men där det finns särskilda ändamål får buteljerat vatten användas och det innebär att till exempel arenorna kan fortsätta att servera buteljerat vatten i flaska.

– En del stadsdelsförvaltningar har också uttryckt att äldre vill ha kolsyrat vatten, men det går också att ordna på annat sätt, säger hon.

Först om motionen också tas i fullmäktige kan beslutet träda i kraft.