Edvin Johansson är ordförande i ungdomsfullmäktige. Foto: Privat

Valdeltagandet varierar kraftigt. I förra årets val var deltagandet lågt – bara 22 procent av de röstberättigade skoleleverna röstade. I år hoppas ungdomsfullmäktiges ordförande Edvin Johansson på ett bättre resultat. ”Genom att vara med och rösta kan man förbättra sådant som man tycker är dåligt”, säger han.

Den 9–20 november är det val till Göteborgs ungdomsfullmäktige. Alla barn och unga som bor i Göteborg och börjat femte klass men ännu inte fyllt 18 år får rösta, och de som väljs får en möjlighet att påverka politiker och tjänstemän.

”Vi driver frågor vi tycker är viktiga”
Edvin Johansson, 15 år, är ungdomsfullmäktiges ordförande och ställer också upp i det kommande valet.

– Jag tycker det är viktigt att rösta. Vi i ungdomsfullmäktige driver frågor vi tycker är viktiga, och har nära kontakt med stadens politiker, säger han.

Förra året var valdeltagandet lågt – bara 22 procent röstade. Edvin Johansson tror att en av förklaringarna bakom de låga siffrorna är att ungdomsfullmäktige i vissa fall får för lite stöd från stadsdelsförvaltningarna.

Har påverkats av nya grundskoleförvaltningen
– I vissa stadsdelar fungerar det jättebra men i andra saknas samordnare som jobbar med valet. I Östra Göteborg var till exempel valresultatet 40 procent förra året, medan det i Centrum bara var sex procent som röstade. I år har ungdomsfullmäktige och samordnarna i stadsdelsförvaltningen dessutom påverkats mycket av den nya grundskoleförvaltningen. Men jag hoppas så klart att resultatet blir så bra som möjligt, säger han.

I Majorna-Linné, där Edvin Johansson själv bor, tycker han samordningen på senare tid har fungerat bra.

– Men det har varit lite olika. De två senaste valen har det inte funnits någon samordnare i vår stadsdel, men nu finns det två och det är många kandidater som ställer upp i valet, säger han.

FN:s barnkonvention blir svensk lag 2020
Paula Aijmer, som är planeringsledare på ungdomsfullmäktiges kansli, hoppas att ungdomsfullmäktige får en mer framträdande roll i Göteborgs Stads processer under 2019. Inte minst i och med att FN:s barnkonvention blir svensk lag 2020, vilket innebär att barnperspektivet kommer bli viktigare i många av stadens verksamheter.

– Man kommer behöva se över hur det påverkar alla områden inom staden, på samma sätt som vi gjort med den nya dataskyddsförordningen GDPR. Jag hoppas att man tar vara på den kompetens som finns i ungdomsfullmäktige så att Göteborg kan profilera sig som en bra stad för unga. Detta är ett gyllene tillfälle för Göteborgs Stad att bli bättre på att få med barnperspektivet, säger hon.