Utgår från Agenda 2030. Den 17-18 maj är det dags för Göteborgs Stad att vara medarrangörer för konferensen ”Globalt till lokalt – nya hållbarhetsmål visar vägen?”. 450 deltagare från stat, landsting och kommuner i hela landet är på plats för att diskutera olika hållbarhetsstrategier.

− Att nationella aktörer väljer att förlägga en konferens om hållbarhet hos oss är ett kvitto på att de ser att det händer saker på det här området här i Göteborg, säger Margareta Forsberg, som är samordningschef för Göteborgs Stads satsning Jämlikt Göteborg.

Hon säger att staden sedan flera år arbetar utifrån de politiska hållbarhetsmål som finns fastslagna i budgeten.

− Vi arbetar aktivt både med att hitta strukturer för hur vi ska jobba med sociala hållbarhetsfrågor och med att ordna konkreta aktiviteter, säger Margareta Forsberg.

Samarbetar med civilsamhället
Exempel från stadens arbete kommer att märkas i flera av konferensens seminarier. Några av de infallsvinklar som kommer att lyftas fram är hur man kan arbeta för att främja skolnärvaro, näringslivets roll för social hållbarhet och hur kultur kan användas för att bryta segregation.

− Grundstrukturen för konferensen är att den utgår från de sociala hållbarhetsmål som FN antagit och som finns i Agenda 2030. De olika seminarierna är kopplade till de här målen, säger Margareta Forsberg.

Hon medverkar själv i en av programpunkterna.

− Jag ska prata om hur vårt uppdrag i staden ser ut och hur vi organiserar oss. Några av de områden där vi ligger väl framme är samarbetet med civilsamhället, alltså den idéburna sektorn, och det faktum att även näringslivets företrädare vill vara med och bidra, säger hon.

Alla gynnas av social hållbarhet
Utmaningarna inför framtiden är stora, men Margareta Forsberg poängterar att alla grupper gynnas av ett socialt hållbart samhälle.

− Det är grundläggande för enskilda individer, för att må bra och kunna utvecklas, men det är också gynnsamt för företag och företagsetableringar, säger hon.

Konferensen ”Globalt till lokalt – nya hållbarhetsmål visar vägen?” äger rum den 17-18 maj på Gothia Towers.

Bakom står Folkhälsomyndigheten och Sveriges kommuner och landsting via Mötesplats social hållbarhet i samarbete med Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen.