Ny permanent men föränderlig utställning. ”Vårt liv mellan husen” heter den nya utställning i Älvrummet som uppmanar göteborgarna att fylla staden med sina drömmar och liv. En förutsättning för det socialt hållbara samhället är nämligen att invånarnas egna initiativ tas till vara, är budskapet.

– Det handlar om en slags urban allemansrätt, det vill säga rätten att påverka staden man bor i, säger Lars Lilled, verksamhetschef på S2020 som är en av Älvrummets alla nya utställare.

Tillsammans med en mängd andra aktörer som vill påverka stadens utformning och utveckling riktar man uppmaningen till alla göteborgare att bidra med sina tankar och idéer om hur Göteborg kan bli en stad för alla. Alla har inte bara rätt till staden, utan också ansvaret för innehållet i den, är budskapet i utställningen ”Vårt liv mellan husen”.

Extra viktigt med allas engagemang är det nu när Göteborg står inför så stora utmaningar och förändringar, både vad gäller byggandet av all ny infrastruktur, och när det kommer till ambitionen att växa som motor för en stor, regional arbetsmarknad.

Segregation inte socialt hållbart
– ”Hela staden” är ett oerhört viktigt perspektiv som alla inblandade måste ha, inte minst för att hjälpas åt att bryta segregationen. ”Möta vattnet” är en annan utmaning, både vad gäller att skydda oss mot höjda vattennivåer till följd av klimatförändringarna, men också för att på ett bättre sätt än idag använda närheten till havet som en social mötesplats för alla Göteborgs invånare, säger Anders Svensson, som därigenom nämnde några av frågeställningar som Stadsbyggnadskontoret resonerar kring i utställningen.

Invigningen av ”Vårt liv mellan husen” äger rum lördagen 12 oktober, och även om den klassas som permanent och är tänkt att pågå i minst ett år, så är ambitionen att den ska vara ständigt föränderlig. Alla aktörer som på något sätt har idéer om hur Göteborg kan bli en mer socialt hållbar stad är välkomna att bidra med nya inslag i utställningen.

Mie Svennberg från Ung Kultur lovade till exempel att mycket av den ungdomliga kreativitet som tar sig olika konstnärliga uttrycksformer i kulturhuset Frilagret kommer att spilla över till Älvrummet.

Många vet inte att de påverkat
– En viktig förutsättning för social hållbarhet är att alla känner att de har möjlighet att påverka och förändra. Och som kommunal tjänsteman är det viktigt att man är tydlig med att bjuda in till inflytande, men också att man är tydlig när man bara informerar, så att det uppstår missförstånd. Därför är det också viktigt med återkoppling, vilket jag ofta tror att vi är dåliga på, och det gör att människor inte alltid förstår i efterhand hur mycket inflytande de verkligen har haft över det som händer i staden, säger Mie Svennberg.

Den som verkligen vill komma med konkreta förslag på hur Göteborg kan förändras har alla möjligheter hemma framför datorn, på sajten Min stad. Med hjälp av en flygfotograferad 3D karta kan man vända och vrida på staden och lägga in nya byggnader och vägar där man finner det lämpligt, och sedan klicka på ”spara” och skicka in sitt alster till Stadsbyggnadskontoret. Den som inte vill sitta hemma och göra det kan med fördel istället ta sig till Älvrummet, där en gigantisk touch-skärm bjuder på möjligheter att omforma staden efter behag.

– Min stad är ju som ett avancerat klotterplank om stadsutveckling på webben, och nu har vi även uppdaterat programmet så att man kan flytta solen över himlen och se hur skuggorna från ens byggen faller över dygnet. Sajten startade förra sommaren och vi har fått in över 600 inlägg hittills, och jag kan ärligt säga att det är bara bra grejer! säger Erik Jeansson på Stadsbyggnadskontoret.

Invigning på lördag 12 oktober
En bra grej är det däremot inte att bilda så kallade gated communities, enligt Lars Lilled.

– Gated communitys är i och för sig socialt hållbara på sitt sätt, men inte i längden eftersom man räknar med fel skala. På samma sätt bör man inte prata om staden i termer av ”vacker” eller ”trygg” eller ”ful”, för vem definierar de begreppen, och vad händer med de människor som inte passar in i de mallarna? säger Lars Lilled.

Invigningen av ”Vårt liv mellan husen” i Älvrummet äger rum lördagen den 12 oktober mellan klockan 12 och 15. Medverkar gör bland andra konstnären Benny Cruz, ambassadörer från Frilagret och Karin Harlin och Malin Widehammar från Staden vi vill ha. StadsSallad och Jordstad finns också på plats med goda gröna exempel och Café Vivir bjuder på varma och kalla drycker.

46CE.jpg

Foto: Anders Egle