Flera vinster. I allt fler av Göteborgs Stads ramavtal finns krav om social hänsyn. Syftet med kraven är att stötta fler personer att bli självförsörjande. Resultatet för 2022 är att över hundra arbetslösa kom i sysselsättning.

Social hänsyn i upphandling innebär att Göteborgs Stad använder upphandlingar som ett arbetsmarknadsverktyg och skriver in särskilda kontraktsvillkor om sysselsättning. Under 2022 hade 125 upphandlingar krav om social hänsyn.

För att stötta både leverantörer och arbetssökande personer finns en stödfunktion för social hänsyn i Göteborgs Stad, med medarbetare från både förvaltningen för inköp och upphandling och från förvaltningen arbetsmarknad och vuxenutbildning. Anna Jansson är en av fyra personer som ingår i stödfunktionen.

– Att få stadens leverantörer att vilja samarbeta med oss är inte den stora utmaningen. Utmaningen är att matcha leverantörernas behov och kompetensen hos de arbetslösa, säger Anna Jansson, specialist på social hänsyn på förvaltningen för Inköp och upphandling.

Ökning 2022

2021 fick 84 personer en sysselsättning tack vare social hänsyn i upphandling. 2022 innebar en rejäl ökning då 90 personer fick arbete och 52 personer fick en praktikplats.

Fler är snart redo att anställas. 17 deltagare läser just nu en skräddarsydd utbildning på arbetsmarknad och vuxenutbildning, med målet att bli c-körkortschaufförer till återvinningsbilar. I juni 2023 väntar tre leverantörer på att få anställa dem. Ett annat exempel är två byggleverantörer som anställt personer som gått SFI med skräddarsydd byggutbildning.

Samhällsekonomisk vinst

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram en beräkningsmodell som kan visa de samhällsekonomiska vinsterna för just social hänsyn i upphandling. Den visar att de 75 personer som fick sysselsättning under 2021 tillsammans gav samhällsekonomiska vinster på över 16 miljoner kronor.

– Det är en vinn-vinn-vinn-modell. Social hänsyn är bra för både individ, leverantör och offentlig sektor, säger Anna Jansson.