Det finns inget behov av ytterligare 500 ungdomspraktikplatser menar social resursförvaltning och ändrar inriktning på den satsning som kommunstyrelsen ville se. Två av de tilldelade tre miljonerna går nu istället till halvårslånga jobb för arbetslösa ungdomar med försörjningsstöd.

Förra året beslutade kommunstyrelsen i Göteborg att tilldela social resursnämnd tre miljoner kronor för en satsning på mellan 500 och 600 ungdomspraktikplatser hos föreningar inom det sociala området och funktionshinderområdet.

50 platser om tre-sex månader

De nya praktikplatserna skulle enligt kommunstyrelsens önskemål erbjudas under verksamhetsåret 2010.

På förvaltningen insåg man tidigt att många av praktikplatserna riskerade att förbli outnyttjade. Hundratals praktikplatser var redan då vakanta – det fanns helt enkelt ingen efterfrågan som motsvarade 500 platser inom det sociala föreningslivet, menade man. Social resursnämnd har nu beslutat att istället bara använda en av de tre tilldelade miljonerna till 50 ungdomspraktikplatser om tre-sex månader.

Övriga två miljoner kronor omdirigeras till visstidsanställningar för arbetslösa ungdomar.

10-15 visstidsanställningar

– Vi har redan fått flera intresseanmälningar från föreningar som vill engagera unga personer för de här jobben, säger Anneli Assmundson som är utvecklingsledare och informatör på social ekonomi vid social resurs förvaltning.

Målgruppen för den nya satsningen är unga personer mellan 18 och 24 år som idag har försörjningsstöd. 10-15 visstidsanställningar kommer att ge sex månaders jobb där social resursförvaltning står för lön och sociala avgifter.

Ska tillsättas under 2010

– Föreningarna kan själva föreslå kandidater som de kanske haft kontakt med redan tidigare. Men de måste uppfylla kriterierna: vara arbetssökande, vara mellan 18 och 24 år, och ha försörjningsstöd, säger Anneli Assmundson.

Såväl de 50 praktikplatserna som visstidsanställningarna ska vara tillsatta under 2010.