En chans att ställa frågor och framföra synpunkter. Har du en fråga till politikerna i socialnämnden Sydväst? Då har du möjlighet att ställa den på en digital frågestund den 26 maj klockan 17. Frågestunden pågår en halvtimme och du behöver anmäla dig för att kunna vara med.

Delaktighet och inflytande är en viktig del i socialnämnden Sydvästs demokratiarbete. Därför bjuds invånarna i sydvästra Göteborg in till digitala frågestunder.

– Nämnden vill möjliggöra för invånarna att framföra synpunkter och ställa frågor till politiker, säger nämndsekreterare Niklas Hall.

Hoppas locka fler

Ett liknande uppdrag lades i tidigare stadsdelen Västra Göteborg. Innan covid-19 hade socialnämnden där öppna sammanträden med allmänhetens frågestund, vilket var uppskattat. De digitala frågestunderna i Västra Göteborg fick inget större genomslag. Därför görs en satsning på att informera om den digitala frågestunden hos socialnämnden Sydväst, med förhoppning att locka fler invånare.

Två frågestunder i vår/sommar

Det blir två digitala frågestunder före sommaruppehållet: 26 maj och 16 juni.

– Vi ska utvärdera dem och vi får se om vi kan utveckla frågestunderna framöver, säger Niklas Hall.

Så här anmäler du dig

De som vill vara med på den digitala frågestunden nu på onsdag 26 maj behöver anmäla sig. Skicka ett mejl till nämndsekreteraren Niklas Hall på niklas.hall@socialsydvast.goteborg.se senast den 25 maj. Du får då en länk till frågestunden som hålls på Teams.