Många av socialtjänstens klienter röker – ett beroende som kostar både hälsa och pengar. Efter en utbildningsdag i metoden motiverande samtal om rökning ska socialsekreterare bli bättre på att ta upp frågan med sina klienter.

En betydande andel av socialtjänstens klienter som söker ekonomiskt bistånd är rökare. Rökningen är inte bara farlig för deras hälsa utan också en onödig kostnad.

70-tal socialsekreterare gick kurs

– Många röker ett paket eller mer om dagen. Det går på minst 16.000 kronor om året, säger Agneta Alderstig, projektledare för tobaksprevention på miljöförvaltningen.

Tillsammans med Psykologer och socionomer mot tobak har miljöförvaltningen arrangerat en utbildningsdag i motiverande samtal om rökning. Ett 70-tal socialsekreterare som i sitt arbete möter klienter som söker ekonomiskt bistånd deltog.

– De flesta klienter vill sluta röka. Genom att ställa rätt frågor kan socialsekreterarna uppmuntra dem att själv förändra sitt beteende. De kan också hänvisa till vårdcentraler och Hälsoteket som arbetar med rökavvänjning, säger Agneta Alderstig.

Ökar chansen att sluta med andra droger

Motiverande samtal är en metod som ofta används inom socialtjänsten för att motivera klienter att sluta med alkohol eller droger, minska sitt spelberoende, söka jobb eller acceptera vård och behandling.

– Det finns forskning som visar att den som slutar röka ökar chansen med 25 procent att sluta med andra droger. Den som inte röker dricker också mindre alkohol, säger Agneta Alderstig.

Emma Orrbeck, socialsekreterare i Södra Skärgården, är positiv till utbildningen.

– Det är en viktig fråga, både ur hälsosynpunkt och ekonomiskt hänseende. Jag brukar fråga mina klienter om de röker, men har hittills aldrig gått vidare, säger hon.

”Ett känsligt område”

Motiverande samtal är en metod som fokuserar på att stärka och locka fram den inre motivationen till förändring. Emma Orrbeck tycker det är bra med en konkret metod som stöd.

– Rökning är ibland ett känsligt område. Man uppfattas lätt som en moraltant som inte låter folk bestämma själva. Därför är det jätteviktigt att det tas upp på rätt sätt, säger hon.

Föreläsare på utbildningsdagen var psykologen Barbro Holmberg som är expert på motiverande samtal om rökning. Hon brukar anlitas av bland andra Statens Folkhälsoinstitut, Socialstyrelsen och Kriminalvården.