”Ett pappersfritt socialkontor”. Nu ska det bli lättare för alla som har ekonomiskt bistånd att göra en återansökan. Socialtjänsten i Göteborgs Stad strävar efter att utveckla sin digitala service och gör ett försök med en ny e-tjänst i Centrum, Lundby, Norra Hisingen och Örgryte-Härlanda.

Tidigare har de som återansöker om försörjningsstöd eller annat ekonomiskt bistånd fått fylla i en pappersblankett och skicka in den varje månad. Från den 2 november testar socialtjänsten i Göteborg en ny e-tjänst där man i stället kan göra en digital återansökan med hjälp av e-legitimation och personuppgifter.

Tanken är att underlätta både för den som söker bistånd och för socialsekreterarna.

− Nu tar vi förhoppningsvis ett steg i riktningen mot ett pappersfritt socialkontor. Med en effektivare handläggning kan vi lägga mer tid på att stötta personer till självförsörjning, säger Anna Segerpalm, förste socialsekreterare på Norra Hisingen.

Planer på sms-avisering
Den första e-tjänsten inom socialtjänsten kom våren 2015, i form av ett digitalt kontaktformulär. Flera digitala tjänster planeras.

Bland annat undersöks möjligheterna att införa en tjänst för sms-avisering, som kan skicka ett meddelande när pengar finns på kontot. ”När kommer mina pengar?” är en av de vanligaste frågorna till Göteborgs Stads kontaktcenter och socialkontor.

E-tjänsten ”Återansök ekonomiskt bistånd” införs på prov och ska utvärderas efter sex månader. Det går fortfarande bra att använda den gamla pappersblanketten.