Mer kunskap om generation Z. När sommarjobben inom flera sektorer inte kunde genomföras som tänkt i somras fick nästan 100 gymnasieungdomar i stället ta fram idéer som ska hjälpa unga att leva ett mer hållbart liv i Göteborg. ”De har verkligen tillfört mycket. Projektet resulterade i 21 väldigt bra idéer”, säger Elina Järkil på Konsument- och medborgarservice, en av projektledarna.

Gymnasieungdomar fick varken jobba inom äldreomsorgen eller barnomsorgen på grund av covid-19 i somras. I stället hittade Arbetsmarknad och vuxenutbildningen en lösning där ungdomarna fick andra sommarjobb. 96 av dem fick jobba på Konsument- och medborgarservice.

Ungdomarna jobbade tre veckor vardera, tillsammans med tre handledare, med att skapa olika lösningar inom det hållbara Livsstilshjulet. Det är en modell som används för att sammanfatta och kommunicera byggstenar som behövs för hållbara livsstilar, till exempel mat, konsumtion, resande och samhällsengagemang.​

– De tog fram idéer som kan hjälpa dem själva och andra inom generation Z att leva mer hållbart. Vi ville få mer kunskap om deras tankar och behov, och öka deras delaktighet i samhället inom området, säger Elina Järkil, som jobbar med Hållbar konsumtion och var en av två projektledare.

Många bra möten

Eftersom ungdomarna hade sökt jobb i andra branscher, och inte inom detta område specifikt, blev det en väldigt bra representation av ungdomar över staden, tycker Elina Järkil.

– Det skapade möten mellan ungdomar som antagligen inte skulle ha träffas annars och de fick diskutera ibland tunga ämnen så som psykisk ohälsa och segregation. Det kom många värdefulla insikter från dessa diskussioner, säger hon.

21 lösningsidéer blev resultatet av ungdomarnas arbete. Det handlar till exempel om möjligheter att panta kläder och få poäng som kan bytas mot andra kläder. Några andra idéer rör matsvinn.

– Det finns en idé om en app för bamba i skolan där eleverna kan ange om man vill äta eller inte, och på så sätt minska svinnet.

Imponerande datainsamling

En del av sommarjobbarnas uppdrag var att göra undersökningar i form av intervjuer och enkätundersökningar för att ta reda på vilka behov den unga målgruppen har.

Elina Järkil och hennes kollegor imponeras av hur ungdomarna samlade in data. Med hjälp av sociala medier och sina stora nätverk lyckades de få en svarsfrekvens som konsument- och medborgarservice annars bara kan drömma om.

– När vi skickar ut enkäter och får 40–60 procent som svarar blir vi jätteglada. Ungdomarna kunde få in flera hundra svar på bara några timmar, med en nästintill 100-procentig svarsfrekvens. Det var fantastiskt att se.

Idéerna fick möta experter

I slutet av oktober anordnades ett arrangemang för att idéerna skulle få möta aktörer från Göteborgs Stad och andra kommuner, näringsliv, akademin och ideella organisationer.

– Det handlade om att titta på implementeringsmöjligheterna med intressenter och experter inom de olika områdena för Livsstilshjulet. Tanken är att vi ska ha ett event även i vår där vi har möjlighet att bjuda in fler, säger Elina Järkil.