Spårvägens Banteknikavdelning är bäst på kvalitet i Göteborgs Stad. Det stod klart när Utmärkelsen Kvalitet i Göteborgs Stad delades ut på Svenska Mässan på torsdagen.

Det är lagarbetet som genomsyrar organisationen som är orsaken till framgången, menar chefen för Banteknik, Tony Hoffman.

– Vårt arbete med kompetensutveckling samt individ- och grupputveckling kombinerat med ett stort kundfokus är drivkrafter som gör att vi alla inom Banteknik känner oss delaktiga, kan påverka hur vi arbetar och vilket vårt resultat blir, säger han.

Gemensamma värderingar

Domarkomitténs motivation löd: ”Banteknik är bra på att sätta kunderna i absolut fokus och att ständigt förbättra sina arbetssätt efter kundernas önskemål.

Banteknik kännetecknas av en tydlig kvalitetskultur med gemensamma värderingar som genomsyrar hela organisationen.

Ledarskapet är tydligt kvalitetsinriktat och medarbetarskapet präglas av engagemang och delaktighet”.

Aldrig försent att utvecklas

En stolt kvalitetschef, Terese Löfgren kompletterade bilden av varför man vunnit:

– Utmärkelsen är en symbol för vad vi står för. Vi är lyhörda, vi har ett härligt arbetsklimat och vi visar stort respekt mot varandra. Det är aldrig för sent att börja utveckla en verksamhet, säger hon.

Ingalill Brage, samordnare för kvalitetsutmärkelsen bekräftar bilden:

– De är definitivt värdiga mottagare till Utmärkelsen – de har jobbat långsitktigt och uthålligt och det har lönar sig, säger hon.

Lärjedalen fick hedersomnämnande

Blommor och diplom delades ut av förra årets vinnare Medichus, representerad av direktör Claes Johansson.

Sju organisationer ställde i år upp i Utmärkelsen Kvalitet i Göteborgs Stad. Av dem fick Lärjedalens personalavdelning ett hedersomnämnande.

”Personalavdelningen präglas av ett öppet arbetsklimat där ledningens mål och ambition är att vara synlig, tillgänglig och engagerad, vilket bekräftas av medarbetarna” skriver juryn bland annat i sin motivering.