Göteborg finansiella resultat är stabilt. Det visar den årliga rating av stadens kreditvärdighet som kreditvärderingsföretaget Standard & Poor’s har gjort. De har gett staden samma betyg sedan 2001.

Överskottet för stadens verksamheter var 5,7 procent av rörelseintäkterna förra året. De senaste prognoserna visar att resultatet för i år kommer bli nästan lika bra.

Det innebär att man lyckats vända en negativ trend där kostnaderna ökat mer än intäkterna. Ratingresultatet visar också att stadens skulder internationellt sett är förhållandevis låga.

Relativt låg skuldbörda

Stadens totala intäkter är 25 miljarder kronor. Inlåningen är 19 miljarder. Men trots den till synes stora inlåningen är bedöms skuldbördan som förhållandevis låg.

– Det beror på att skulderna i de konkurrensutsatta kommunala bolagen räknas bort. Enligt det sättet att räkna uppgår de skattefinansierade skulderna till 40 procent av de totala intäkterna, säger Hans Olsson, finanschef på stadskansliet.

Stadens finansiella flexibilitet bedöms vara något begränsad. Det beror dels på att skattesatsen i Göteborg är något högre än riksgenomsnittet – därmed minskar utrymmet för skattehöjningar. Dels på att kommunens uppgifter är lagstadgade och kräver mycket personal – något som gör det svårt att effektivisera och genomföra besparingar.

Bra med samarbete med högskola och näringsliv

Den begränsade flexibiliteten uppvägs dock av flera styrkefaktorer.

– Göteborg har gått från att vara starkt beroende av verkstadsindustrin till att ha många olika branscher. Samarbetet mellan högskola, näringsliv och kommun är också något som framhålls som positivt, säger Hans Olsson.