Behåller näst högsta betyg. Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poors har fortsatt stort förtroende för hur Göteborgs Stad hanterar sina pengar. Betyget ligger kvar på AA+ med stabila utsikter. Tidigare i år fick Göteborg toppbetyg i Moody's betygsskala.

Varje år bedöms Göteborgs stads kreditvärdighet av två institut – Standard & Poors och Moody’s. De senaste åren har staden hamnat högt i de internationella rankinglistorna med mycket höga betyg.

”Vi har långsiktigt stabila finanser”
Den senaste uppdateringen från Standard & Poors visar att Göteborgs stad behåller sin position. Precis som förra året är betyget AA+ med stabila utsikter. Det är det näst högsta betyget man kan få.

– Det innebär att vi har långsiktigt stabila finanser. Institutet ser ingen anledning att göra förändringar i bedömningen. Det är väldigt positivt med tanke på den finansiella oron i omvärlden, säger Magnus Borelius, finanschef på stadsledningskontoret.

Enligt Standard & Poors har staden en stark finansiell styrning, vilket bedöms som positivt. Även den goda riskmedvetenheten uppskattas. Ett orosmoln är att staden och bolagen förväntas öka sin framtida skuld.

Har fått frågor om mutanklagelserna
– Bolagen har stora investeringar framför sig. Investeringarna i sig behöver inte betyda lägre kreditbetyg, avgörande är hur mycket man behöver låna för att klara av investeringarna, säger Magnus Borelius.

Den organisatoriska turbulensen som följer i spåren av mutanklagelser och annat är inget som direkt påverkar kreditvärdigheten.

– Kreditvärderingsinstituten tittar på det och vi har fått svara på frågor. Men eftersom det handlar om så lite pengar totalt sett så påverkas inte det ekonomiska betyget, säger Magnus Borelius.