Ny överenskommelse om social ekonomi. Efter en två år lång process har Göteborgs Stad och stadens föreningsliv en överenskommelse om att samverka och att lära sig mer om varandra. På tisdag 4 september undertecknas överenskommelsen vid en ceremoni på Börsen vid Gustaf Adolfs torg.

– Det kommer att bli högtidligt och roligt; mingel, musik, middag och tal, följt av undertecknande, säger Lotta Lidén Lundgren enhetschef på social resursförvaltning.

Cirka 150 personer är anmälda till ceremonin, vilket betyder fullsatt. Kommunstyrelsens ordförande Anneli Hulthén ska skriva under överenskommelsen för stadens räkning, sedan får de organisationer som vill, ansluta sig genom att underteckna.

Sociala främst
Hittills har framför allt organisationer som jobbar med sociala frågor – till exempel Räddningsmissionen, Stadsmissionen, Caritas och Kvinnojouren – varit intresserade av att vara med.

Men alla ideella organisationer – idrottsklubbar, kulturföreningar och sociala företag – kan ansluta sig till överenskommelsen. Och inte bara föreningar som får ekonomiskt stöd från kommunen.

– Kravet är att man uppfyller de demokratiska kriterier gäller för föreningslivet. Jag räknar med att minst ett 20-tal kommer att ansluta sig på tisdag, sen kan det bli hur många som helst på sikt, säger Lotta Lidén Lundgren.

– Ett 60-tal organisationer har varit med och tagit fram överenskommelsen via samverkansrådet Idékom, nu gäller det att göra den känd bland de övriga.

Symbolisk sak
Överenskommelsen slår fast principer för samverkan – till exempel integritet, dialog, kvalitet och mångfald – mellan kommunen och det som kallas sektorn social ekonomi, men som också kan kallas ideella sektorn, föreningslivet eller frivilligsektorn. Parterna åläggs att ta fram åtgärdsplaner för att öka kunskapen om varandra.

Den gemensamma visionen är en stad där medborgarna engagerar sig och där engagemanget tas tillvara. Målet är att stärka demokratin, öka delaktigheten och minska utanförskapet i Göteborg.

Att ansluta sig till överenskommelsen är främst en symbolisk fråga, inte något som ger organisationen några praktiska fördelar.

– Nej, det är till exempel inte så att man ligger sämre till för föreningsstöd om man inte undertecknar. Det finns ingen sådan koppling alls, säger Lotta Lidén Lundgren.